DDS
Bán 237.30
Chênh lệch Chênh lệch1.52
Mua 238.82

Giao dịch Dillards Cl A - biểu đồ giá DDS

Bán 237.30
Chênh lệch Chênh lệch1.52
Mua 238.82
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

DDS lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Jun 29, 2022 237.30 -6.36 -2.61% 243.66 244.87 232.86
Jun 28, 2022 247.33 -7.64 -3.00% 254.97 258.08 246.66
Jun 27, 2022 252.26 -7.20 -2.77% 259.46 261.22 250.81
Jun 24, 2022 258.10 11.67 4.74% 246.43 262.73 246.09
Jun 23, 2022 243.03 -15.39 -5.96% 258.42 258.48 234.71
Jun 22, 2022 257.89 -8.81 -3.30% 266.70 272.99 255.49
Jun 21, 2022 275.56 -3.30 -1.18% 278.86 279.69 266.17
Jun 17, 2022 272.53 -1.90 -0.69% 274.43 280.61 264.96
Jun 16, 2022 275.96 -5.46 -1.94% 281.42 282.86 272.02
Jun 15, 2022 292.10 -3.20 -1.08% 295.30 299.54 285.05
Jun 14, 2022 293.72 5.28 1.83% 288.44 297.64 286.51
Jun 13, 2022 287.61 1.36 0.48% 286.25 294.79 280.23
Jun 10, 2022 300.98 -7.40 -2.40% 308.38 308.38 296.80
Jun 9, 2022 314.22 -11.10 -3.41% 325.32 326.23 311.07
Jun 8, 2022 326.37 -3.41 -1.03% 329.78 331.31 316.78
Jun 7, 2022 334.89 10.80 3.33% 324.09 339.90 324.08
Jun 6, 2022 332.67 9.49 2.94% 323.18 333.85 321.35
Jun 3, 2022 323.05 16.87 5.51% 306.18 323.64 306.16
Jun 2, 2022 309.54 13.37 4.51% 296.17 310.31 296.17
Jun 1, 2022 297.19 -3.47 -1.15% 300.66 303.39 296.49