UBOT
Bán 16.70
Chênh lệch Chênh lệch0.45
Mua 17.15

Giao dịch Direxion Daily Robotics, Artificial Intelligence & Automation Index Bull 3X Shares - biểu đồ giá UBOT

Bán 16.70
Chênh lệch Chênh lệch0.45
Mua 17.15
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

UBOT lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
May 25, 2022 16.07 0.72 4.69% 15.35 16.25 15.35
May 24, 2022 15.63 -0.33 -2.07% 15.96 15.96 15.36
May 23, 2022 16.25 0.11 0.68% 16.14 16.37 15.49
May 20, 2022 15.83 -0.66 -4.00% 16.49 16.52 15.11
May 19, 2022 16.15 0.49 3.13% 15.66 16.54 15.66
May 18, 2022 15.39 -0.75 -4.65% 16.14 16.60 15.38
May 17, 2022 16.50 0.31 1.91% 16.19 16.53 15.90
May 16, 2022 15.43 0.11 0.72% 15.32 15.90 15.32
May 13, 2022 15.73 0.86 5.78% 14.87 15.79 14.86
May 12, 2022 14.12 0.21 1.51% 13.91 14.64 13.66
May 11, 2022 14.03 -0.68 -4.62% 14.71 15.14 14.02
May 10, 2022 14.74 -0.35 -2.32% 15.09 15.27 14.26
May 9, 2022 15.10 -1.02 -6.33% 16.12 16.24 14.93
May 6, 2022 16.93 -0.49 -2.81% 17.42 17.54 16.55
May 5, 2022 17.81 -1.14 -6.02% 18.95 19.02 17.40
May 4, 2022 19.65 1.29 7.03% 18.36 19.71 17.59
May 3, 2022 18.27 0.07 0.38% 18.20 18.56 17.57
May 2, 2022 18.36 0.74 4.20% 17.62 18.36 17.38
Apr 29, 2022 17.99 -0.79 -4.21% 18.78 19.37 17.94
Apr 28, 2022 18.64 0.59 3.27% 18.05 18.95 17.57