DNT/USD
Bán 0.04447
Chênh lệch Chênh lệch0.00226
Mua 0.04673
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

DNT/USD lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Jun 28, 2022 0.04349 -0.00148 -3.29% 0.04497 0.04536 0.04329
Jun 27, 2022 0.04497 -0.00215 -4.56% 0.04712 0.05047 0.04398
Jun 26, 2022 0.04713 0.00324 7.38% 0.04389 0.05700 0.04389
Jun 25, 2022 0.04389 0.00266 6.45% 0.04123 0.04585 0.04094
Jun 24, 2022 0.04123 0.00059 1.45% 0.04064 0.04320 0.04011
Jun 23, 2022 0.04055 0.00550 15.69% 0.03505 0.05262 0.03485
Jun 22, 2022 0.03505 -0.00147 -4.03% 0.03652 0.03652 0.03475
Jun 21, 2022 0.03662 0.00059 1.64% 0.03603 0.03839 0.03583
Jun 20, 2022 0.03603 0.00137 3.95% 0.03466 0.03848 0.03367
Jun 19, 2022 0.03446 0.00197 6.06% 0.03249 0.03475 0.03092
Jun 18, 2022 0.03269 -0.00206 -5.93% 0.03475 0.03515 0.03023
Jun 17, 2022 0.03475 0.00108 3.21% 0.03367 0.03505 0.03328
Jun 16, 2022 0.03348 -0.00363 -9.78% 0.03711 0.03760 0.03308
Jun 15, 2022 0.03711 0.00059 1.62% 0.03652 0.03721 0.03171
Jun 14, 2022 0.03662 0.00167 4.78% 0.03495 0.03701 0.03180
Jun 13, 2022 0.03475 -0.00629 -15.33% 0.04104 0.04123 0.03397
Jun 12, 2022 0.04231 -0.00226 -5.07% 0.04457 0.04546 0.04119
Jun 11, 2022 0.04477 -0.00383 -7.88% 0.04860 0.04929 0.04467
Jun 10, 2022 0.04860 -0.00402 -7.64% 0.05262 0.05272 0.04732
Jun 9, 2022 0.05262 0.00147 2.87% 0.05115 0.05449 0.05076