DOCU
Bán 57.81
Chênh lệch Chênh lệch0.16
Mua 57.97

Giao dịch DocuSign, Inc. - biểu đồ giá DOCU

Bán 57.81
Chênh lệch Chênh lệch0.16
Mua 57.97
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

DOCU lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Mar 29, 2023 57.81 0.88 1.55% 56.93 58.39 56.25
Mar 28, 2023 56.70 0.15 0.27% 56.55 57.67 56.43
Mar 27, 2023 56.91 2.53 4.65% 54.38 57.57 54.38
Mar 24, 2023 56.30 -0.85 -1.49% 57.15 57.15 55.17
Mar 23, 2023 56.96 0.02 0.04% 56.94 58.98 56.17
Mar 22, 2023 56.54 -0.43 -0.75% 56.97 59.03 56.16
Mar 21, 2023 58.14 3.20 5.82% 54.94 58.65 54.94
Mar 20, 2023 55.44 -2.50 -4.31% 57.94 58.51 54.80
Mar 17, 2023 58.17 0.23 0.40% 57.94 59.57 57.37
Mar 16, 2023 58.13 3.19 5.81% 54.94 58.83 54.94
Mar 15, 2023 55.95 2.21 4.11% 53.74 56.77 52.75
Mar 14, 2023 54.99 2.45 4.66% 52.54 56.79 52.54
Mar 13, 2023 52.94 2.19 4.32% 50.75 54.36 47.72
Mar 10, 2023 49.63 -9.65 -16.28% 59.28 60.33 49.35
Mar 9, 2023 60.38 -5.05 -7.72% 65.43 69.19 59.25
Mar 8, 2023 65.43 -0.10 -0.15% 65.53 66.18 64.13
Mar 7, 2023 64.94 0.78 1.22% 64.16 66.89 63.93
Mar 6, 2023 64.16 -0.78 -1.20% 64.94 66.09 63.87
Mar 3, 2023 64.43 3.09 5.04% 61.34 65.10 61.13
Mar 2, 2023 60.83 2.40 4.11% 58.43 61.51 57.43