DOGE/USDT
Bán 0.07715
Chênh lệch Chênh lệch0.00028
Mua 0.07743
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

DOGE/USDT lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
May 27, 2022 0.07733 -0.00041 -0.53% 0.07774 0.07877 0.07651
May 26, 2022 0.07775 -0.00506 -6.11% 0.08281 0.08355 0.07506
May 25, 2022 0.08281 -0.00072 -0.86% 0.08353 0.08438 0.08202
May 24, 2022 0.08356 0.00036 0.43% 0.08320 0.08425 0.08005
May 23, 2022 0.08319 -0.00257 -3.00% 0.08576 0.08829 0.08204
May 22, 2022 0.08575 0.00145 1.72% 0.08430 0.08657 0.08372
May 21, 2022 0.08431 0.00054 0.64% 0.08377 0.08529 0.08045
May 20, 2022 0.08378 -0.00275 -3.18% 0.08653 0.08791 0.08247
May 19, 2022 0.08653 0.00333 4.00% 0.08320 0.08747 0.08127
May 18, 2022 0.08320 -0.00690 -7.66% 0.09010 0.09087 0.08127
May 17, 2022 0.09010 0.00221 2.51% 0.08789 0.09117 0.08461
May 16, 2022 0.08788 -0.00513 -5.52% 0.09301 0.09305 0.08571
May 15, 2022 0.09305 0.00364 4.07% 0.08941 0.09305 0.08634
May 14, 2022 0.08941 0.00138 1.57% 0.08803 0.09186 0.08348
May 13, 2022 0.08803 0.00587 7.14% 0.08216 0.09585 0.08171
May 12, 2022 0.08217 -0.00262 -3.09% 0.08479 0.08936 0.06853
May 11, 2022 0.08479 -0.02305 -21.37% 0.10784 0.11062 0.07051
May 10, 2022 0.10785 0.00631 6.21% 0.10154 0.11803 0.09932
May 9, 2022 0.10157 -0.02227 -17.98% 0.12384 0.12492 0.10018
May 8, 2022 0.12374 -0.00347 -2.73% 0.12721 0.12800 0.12306