DOGE/USDT
Bán 0.06049
Chênh lệch Chênh lệch0.00003
Mua 0.06052
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

DOGE/USDT lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Oct 2, 2022 0.06070 0.00012 0.20% 0.06058 0.06095 0.06052
Oct 1, 2022 0.06057 -0.00107 -1.74% 0.06164 0.06312 0.06024
Sep 30, 2022 0.06166 0.00080 1.31% 0.06086 0.06223 0.05961
Sep 29, 2022 0.06080 0.00033 0.55% 0.06047 0.06106 0.05919
Sep 28, 2022 0.06049 0.00011 0.18% 0.06038 0.06111 0.05843
Sep 27, 2022 0.06041 -0.00070 -1.15% 0.06111 0.06305 0.05974
Sep 26, 2022 0.06112 0.00011 0.18% 0.06101 0.06171 0.05973
Sep 25, 2022 0.06101 -0.00200 -3.17% 0.06301 0.06372 0.05993
Sep 24, 2022 0.06301 -0.00222 -3.40% 0.06523 0.06671 0.06220
Sep 14, 2022 0.06051 0.00091 1.53% 0.05960 0.06076 0.05914
Sep 13, 2022 0.05961 -0.00426 -6.67% 0.06387 0.06397 0.05913
Sep 12, 2022 0.06387 0.00027 0.42% 0.06360 0.06530 0.06254
Sep 11, 2022 0.06360 -0.00104 -1.61% 0.06464 0.06519 0.06254
Sep 10, 2022 0.06462 0.00086 1.35% 0.06376 0.06535 0.06307
Sep 9, 2022 0.06376 0.00296 4.87% 0.06080 0.06469 0.06067
Sep 8, 2022 0.06081 0.00007 0.12% 0.06074 0.06125 0.05938
Sep 7, 2022 0.06071 0.00199 3.39% 0.05872 0.06134 0.05724
Sep 6, 2022 0.05871 -0.00392 -6.26% 0.06263 0.06512 0.05800
Sep 5, 2022 0.06261 -0.00040 -0.63% 0.06301 0.06356 0.06081
Sep 4, 2022 0.06301 0.00043 0.69% 0.06258 0.06365 0.06072