DOGE/USD
Bán 0.07767
Chênh lệch Chênh lệch0.00062
Mua 0.07829
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

DOGE/USD lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
May 26, 2022 0.08240 -0.00014 -0.17% 0.08254 0.08329 0.08226
May 25, 2022 0.08253 -0.00072 -0.86% 0.08325 0.08408 0.08175
May 24, 2022 0.08327 0.00035 0.42% 0.08292 0.08396 0.07977
May 23, 2022 0.08291 -0.00256 -3.00% 0.08547 0.08799 0.08176
May 22, 2022 0.08546 0.00147 1.75% 0.08399 0.08625 0.08342
May 21, 2022 0.08400 0.00051 0.61% 0.08349 0.08499 0.08016
May 20, 2022 0.08349 -0.00273 -3.17% 0.08622 0.08761 0.08217
May 19, 2022 0.08622 0.00332 4.00% 0.08290 0.08717 0.08096
May 18, 2022 0.08290 -0.00689 -7.67% 0.08979 0.09055 0.08097
May 17, 2022 0.08979 0.00225 2.57% 0.08754 0.09089 0.08434
May 16, 2022 0.08756 -0.00519 -5.60% 0.09275 0.09275 0.08540
May 15, 2022 0.09275 0.00361 4.05% 0.08914 0.09275 0.08607
May 14, 2022 0.08915 0.00147 1.68% 0.08768 0.09147 0.08318
May 13, 2022 0.08767 0.00557 6.78% 0.08210 0.09554 0.08161
May 12, 2022 0.08209 -0.00260 -3.07% 0.08469 0.08929 0.06809
May 11, 2022 0.08473 -0.02295 -21.31% 0.10768 0.11047 0.07039
May 10, 2022 0.10769 0.00630 6.21% 0.10139 0.11785 0.09918
May 9, 2022 0.10142 -0.02241 -18.10% 0.12383 0.12493 0.10004
May 8, 2022 0.12373 -0.00336 -2.64% 0.12709 0.12787 0.12307
May 7, 2022 0.12709 -0.00024 -0.19% 0.12733 0.13186 0.12439