DOGE/USD
Bán 0.0590945
Chênh lệch Chênh lệch0.0003624
Mua 0.0594569
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

DOGE/USD lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Oct 3, 2022 0.0591144 -0.0000100 -0.02% 0.0591244 0.0597730 0.0586255
Oct 2, 2022 0.0591044 -0.0013211 -2.19% 0.0604255 0.0607907 0.0586555
Oct 1, 2022 0.0604155 -0.0010737 -1.75% 0.0614892 0.0629660 0.0600863
Sep 30, 2022 0.0615091 0.0008043 1.32% 0.0607048 0.0620779 0.0594677
Sep 29, 2022 0.0606399 0.0001952 0.32% 0.0604447 0.0608134 0.0590477
Sep 28, 2022 0.0604397 0.0000297 0.05% 0.0604100 0.0609700 0.0583700
Sep 27, 2022 0.0603200 -0.0006600 -1.08% 0.0609800 0.0629200 0.0596100
Sep 26, 2022 0.0609700 0.0000200 0.03% 0.0609500 0.0616600 0.0596100
Sep 25, 2022 0.0609600 -0.0019400 -3.08% 0.0629000 0.0636100 0.0598200
Sep 24, 2022 0.0629000 -0.0002100 -0.33% 0.0631100 0.0680300 0.0620700
Sep 23, 2022 0.0631100 0.0037300 6.28% 0.0593800 0.0639700 0.0588600
Sep 22, 2022 0.0587600 0.0018300 3.21% 0.0569300 0.0598100 0.0566200
Sep 21, 2022 0.0569600 -0.0012800 -2.20% 0.0582400 0.0606100 0.0559100
Sep 20, 2022 0.0582300 -0.0001000 -0.17% 0.0583300 0.0603000 0.0573300
Sep 19, 2022 0.0583300 0.0011100 1.94% 0.0572200 0.0586000 0.0557600
Sep 18, 2022 0.0572200 -0.0047600 -7.68% 0.0619800 0.0620100 0.0560600
Sep 17, 2022 0.0619800 0.0017600 2.92% 0.0602200 0.0621900 0.0599800
Sep 16, 2022 0.0602300 0.0018200 3.12% 0.0584100 0.0602500 0.0579300
Sep 15, 2022 0.0584100 -0.0025200 -4.14% 0.0609300 0.0609900 0.0582800
Sep 14, 2022 0.0609300 0.0014700 2.47% 0.0594600 0.0612600 0.0590000