DPZ
Bán 388.44
Chênh lệch Chênh lệch0.97
Mua 389.41

Giao dịch Dominos Pizza - biểu đồ giá DPZ

Bán 388.44
Chênh lệch Chênh lệch0.97
Mua 389.41
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

DPZ lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Jun 29, 2022 388.44 0.39 0.10% 388.05 392.19 385.71
Jun 28, 2022 390.49 -2.77 -0.70% 393.26 399.48 389.94
Jun 27, 2022 397.29 2.25 0.57% 395.04 400.73 391.34
Jun 24, 2022 396.10 -2.38 -0.60% 398.48 398.71 389.84
Jun 23, 2022 397.68 9.99 2.58% 387.69 398.05 386.26
Jun 22, 2022 389.09 7.43 1.95% 381.66 394.83 381.66
Jun 21, 2022 385.91 10.78 2.87% 375.13 388.08 375.13
Jun 17, 2022 378.64 -1.43 -0.38% 380.07 380.94 375.33
Jun 16, 2022 379.13 4.61 1.23% 374.52 386.42 374.52
Jun 15, 2022 384.71 8.21 2.18% 376.50 387.47 376.50
Jun 14, 2022 376.63 -0.63 -0.17% 377.26 383.30 375.24
Jun 13, 2022 380.38 11.95 3.24% 368.43 383.02 368.43
Jun 10, 2022 379.98 1.84 0.49% 378.14 382.72 375.61
Jun 9, 2022 384.85 5.02 1.32% 379.83 387.85 378.60
Jun 8, 2022 383.64 -0.32 -0.08% 383.96 391.28 382.40
Jun 7, 2022 384.65 13.81 3.72% 370.84 385.54 370.84
Jun 6, 2022 376.80 10.39 2.84% 366.41 378.25 366.41
Jun 3, 2022 367.76 0.45 0.12% 367.31 373.11 365.48
Jun 2, 2022 372.59 14.30 3.99% 358.29 375.15 358.29
Jun 1, 2022 360.51 -1.60 -0.44% 362.11 364.92 358.69