DUK
Bán 104.12
Chênh lệch Chênh lệch0.35
Mua 104.47

Giao dịch Duke Energy Corporation - biểu đồ giá DUK

Bán 104.12
Chênh lệch Chênh lệch0.35
Mua 104.47
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

DUK lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Sep 21, 2022 104.12 -1.79 -1.69% 105.91 106.71 104.08
Sep 20, 2022 105.46 -0.43 -0.41% 105.89 106.02 104.40
Sep 19, 2022 106.66 1.07 1.01% 105.59 106.67 105.11
Sep 16, 2022 105.95 -1.26 -1.18% 107.21 107.21 105.74
Sep 15, 2022 106.11 -2.18 -2.01% 108.29 108.47 105.94
Sep 14, 2022 109.11 1.05 0.97% 108.06 109.76 108.06
Sep 13, 2022 108.01 -1.80 -1.64% 109.81 110.31 107.41
Sep 12, 2022 110.72 0.98 0.89% 109.74 111.11 109.73
Sep 9, 2022 109.72 0.50 0.46% 109.22 110.22 108.67
Sep 8, 2022 109.03 -0.53 -0.48% 109.56 110.51 108.54
Sep 7, 2022 110.10 2.92 2.72% 107.18 110.18 107.14
Sep 6, 2022 106.59 -0.44 -0.41% 107.03 108.20 106.24
Sep 2, 2022 106.87 -1.18 -1.09% 108.05 109.11 106.51
Sep 1, 2022 108.02 1.44 1.35% 106.58 108.40 106.50
Aug 31, 2022 106.75 -0.75 -0.70% 107.50 108.43 106.57
Aug 30, 2022 107.48 -1.22 -1.12% 108.70 109.06 107.08
Aug 29, 2022 109.05 0.80 0.74% 108.25 109.76 107.42
Aug 26, 2022 108.58 -1.97 -1.78% 110.55 110.70 108.45
Aug 25, 2022 110.54 -0.41 -0.37% 110.95 110.96 109.43
Aug 24, 2022 110.76 0.21 0.19% 110.55 111.18 110.15