DXY
Bán 110.1333
Chênh lệch Chênh lệch0.0634
Mua 110.1967

Giao dịch US Dollar Index - biểu đồ giá DXY

Bán 110.1333
Chênh lệch Chênh lệch0.0634
Mua 110.1967
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

DXY lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Oct 5, 2022 110.2343 0.2380 0.22% 109.9963 110.2953 109.8904
Oct 4, 2022 109.9354 -1.4459 -1.30% 111.3813 111.7402 109.8744
Oct 3, 2022 111.4703 -0.6669 -0.59% 112.1372 112.4492 111.3213
Oct 2, 2022 112.1352 0.0770 0.07% 112.0582 112.1802 111.9252
Sep 30, 2022 112.0422 0.2740 0.25% 111.7682 112.6112 111.4623
Sep 29, 2022 111.8962 -0.9980 -0.88% 112.8942 113.6551 111.8832
Sep 28, 2022 112.5702 -1.4519 -1.27% 114.0221 114.6781 112.3982
Sep 27, 2022 114.0211 0.2450 0.22% 113.7761 114.3581 113.2022
Sep 26, 2022 113.9741 1.1119 0.99% 112.8622 114.3801 112.7822
Sep 25, 2022 112.8592 0.0170 0.02% 112.8422 113.0222 112.5982
Sep 23, 2022 112.7792 1.8439 1.66% 110.9353 112.9432 110.7923
Sep 22, 2022 110.2363 -0.9800 -0.88% 111.2163 111.5313 110.1763
Sep 21, 2022 111.0583 1.1839 1.08% 109.8744 111.3123 109.8164
Sep 20, 2022 109.9024 0.7010 0.64% 109.2014 109.9773 109.0464
Sep 19, 2022 109.3094 0.0360 0.03% 109.2734 109.8714 109.2004
Sep 18, 2022 109.2704 -0.1030 -0.09% 109.3734 109.4634 109.2034
Sep 16, 2022 109.3564 -0.1550 -0.14% 109.5114 109.9733 109.1774
Sep 15, 2022 109.4114 0.0700 0.06% 109.3414 109.6364 109.1274
Sep 14, 2022 109.3044 -0.2310 -0.21% 109.5354 109.6174 108.9514
Sep 13, 2022 109.5794 1.5849 1.47% 107.9945 109.6134 107.4255