DXY
Bán 101.7768
Chênh lệch Chênh lệch0.0624
Mua 101.8392

Giao dịch US Dollar Index - biểu đồ giá DXY

Bán 101.7768
Chênh lệch Chênh lệch0.0624
Mua 101.8392
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

DXY lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Mar 30, 2023 102.2918 0.0520 0.05% 102.2398 102.3798 102.2398
Mar 29, 2023 102.2478 0.2130 0.21% 102.0348 102.4298 101.9588
Mar 28, 2023 102.0068 -0.3520 -0.34% 102.3588 102.3588 101.9688
Mar 27, 2023 102.4238 -0.1760 -0.17% 102.5998 102.8338 102.4118
Mar 26, 2023 102.6018 -0.0650 -0.06% 102.6668 102.6728 102.5748
Mar 24, 2023 102.7168 0.5080 0.50% 102.2088 102.9638 102.1098
Mar 23, 2023 102.1788 0.1660 0.16% 102.0128 102.2378 101.4989
Mar 22, 2023 102.1238 -0.6450 -0.63% 102.7688 102.8578 101.6179
Mar 21, 2023 102.8038 -0.1040 -0.10% 102.9078 103.0918 102.5878
Mar 20, 2023 102.8698 -0.5359 -0.52% 103.4057 103.5857 102.8568
Mar 19, 2023 103.4077 0.0690 0.07% 103.3387 103.4577 103.2868
Mar 17, 2023 103.4507 -0.5940 -0.57% 104.0447 104.0907 103.2988
Mar 16, 2023 104.0737 -0.2510 -0.24% 104.3247 104.3637 103.8547
Mar 15, 2023 104.3107 1.0089 0.98% 103.3018 104.6897 103.0138
Mar 14, 2023 103.2118 -0.0370 -0.04% 103.2488 103.6207 103.0478
Mar 13, 2023 103.1868 -0.7169 -0.69% 103.9037 104.0137 103.0398
Mar 12, 2023 103.9067 0.1750 0.17% 103.7317 103.9417 103.5837
Mar 10, 2023 104.1877 -0.5320 -0.51% 104.7197 104.9477 103.5657
Mar 9, 2023 104.8427 -0.3759 -0.36% 105.2186 105.3316 104.7267
Mar 8, 2023 105.2306 0.0020 0.00% 105.2286 105.4826 104.9457