EOAN
Bán 9.655
Chênh lệch Chênh lệch0.042
Mua 9.697

Giao dịch E.ON SE - biểu đồ giá EOAN

Bán 9.655
Chênh lệch Chênh lệch0.042
Mua 9.697
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

EOAN lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
May 27, 2022 9.655 -0.226 -2.29% 9.881 9.881 9.633
May 26, 2022 9.916 0.017 0.17% 9.899 9.934 9.795
May 25, 2022 9.904 0.029 0.29% 9.875 9.964 9.837
May 24, 2022 9.746 -0.076 -0.77% 9.822 9.926 9.715
May 23, 2022 10.065 -0.083 -0.82% 10.148 10.148 9.939
May 20, 2022 10.020 0.030 0.30% 9.990 10.155 9.941
May 19, 2022 9.916 -0.063 -0.63% 9.979 10.015 9.894
May 18, 2022 10.065 0.065 0.65% 10.000 10.150 9.998
May 17, 2022 9.906 0.005 0.05% 9.901 10.060 9.859
May 16, 2022 9.909 0.126 1.29% 9.783 9.928 9.680
May 13, 2022 9.872 0.278 2.90% 9.594 9.880 9.507
May 12, 2022 9.936 -0.184 -1.82% 10.120 10.200 9.657
May 11, 2022 10.250 0.512 5.26% 9.738 10.255 9.405
May 10, 2022 9.854 0.057 0.58% 9.797 9.960 9.761
May 9, 2022 9.745 0.029 0.30% 9.716 9.818 9.666
May 6, 2022 9.632 -0.083 -0.85% 9.715 9.741 9.603
May 5, 2022 9.727 -0.121 -1.23% 9.848 9.920 9.705
May 4, 2022 9.765 -0.048 -0.49% 9.813 9.842 9.725
May 3, 2022 9.805 -0.011 -0.11% 9.816 9.882 9.711
May 2, 2022 9.790 -0.091 -0.92% 9.881 9.970 9.551