EOAN
Bán 7.954
Chênh lệch Chênh lệch0.038
Mua 7.992

Giao dịch E.ON SE - biểu đồ giá EOAN

Bán 7.954
Chênh lệch Chênh lệch0.038
Mua 7.992
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

EOAN lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Sep 30, 2022 7.954 -0.028 -0.35% 7.982 8.004 7.888
Sep 29, 2022 7.934 0.094 1.20% 7.840 7.949 7.643
Sep 28, 2022 7.906 0.095 1.22% 7.811 7.926 7.587
Sep 27, 2022 7.851 -0.203 -2.52% 8.054 8.202 7.849
Sep 26, 2022 8.068 -0.044 -0.54% 8.112 8.172 8.034
Sep 23, 2022 8.152 -0.215 -2.57% 8.367 8.393 8.112
Sep 22, 2022 8.419 0.199 2.42% 8.220 8.458 8.214
Sep 21, 2022 8.355 0.143 1.74% 8.212 8.379 8.174
Sep 20, 2022 8.222 -0.367 -4.27% 8.589 8.593 8.206
Sep 19, 2022 8.519 -0.036 -0.42% 8.555 8.559 8.403
Sep 16, 2022 8.553 -0.042 -0.49% 8.595 8.707 8.533
Sep 15, 2022 8.695 -0.188 -2.12% 8.883 8.912 8.669
Sep 14, 2022 8.930 -0.146 -1.61% 9.076 9.117 8.884
Sep 13, 2022 9.121 -0.061 -0.66% 9.182 9.321 9.094
Sep 12, 2022 9.157 0.107 1.18% 9.050 9.174 9.049
Sep 9, 2022 9.040 0.185 2.09% 8.855 9.054 8.848
Sep 8, 2022 8.881 -0.053 -0.59% 8.934 8.988 8.811
Sep 7, 2022 8.946 0.128 1.45% 8.818 9.156 8.780
Sep 6, 2022 8.876 -0.056 -0.63% 8.932 8.987 8.794
Sep 5, 2022 8.896 0.426 5.03% 8.470 8.968 8.422