EXP
Bán 107.51
Chênh lệch Chênh lệch0.34
Mua 107.85

Giao dịch Eagle Materials - biểu đồ giá EXP

Bán 107.51
Chênh lệch Chênh lệch0.34
Mua 107.85
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

EXP lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Jun 24, 2022 107.51 1.81 1.71% 105.70 109.75 105.35
Jun 23, 2022 105.19 -1.65 -1.54% 106.84 108.94 105.09
Jun 22, 2022 107.41 -0.29 -0.27% 107.70 108.34 105.82
Jun 21, 2022 108.98 -1.04 -0.95% 110.02 111.28 107.77
Jun 17, 2022 109.19 0.33 0.30% 108.86 111.53 108.39
Jun 16, 2022 109.56 -7.29 -6.24% 116.85 117.08 108.94
Jun 15, 2022 119.98 -0.44 -0.37% 120.42 122.69 117.86
Jun 14, 2022 120.29 2.62 2.23% 117.67 120.69 117.66
Jun 13, 2022 118.21 -3.10 -2.56% 121.31 122.13 117.66
Jun 10, 2022 125.49 -0.67 -0.53% 126.16 128.63 124.92
Jun 9, 2022 130.20 0.95 0.74% 129.25 132.60 129.24
Jun 8, 2022 131.54 -3.06 -2.27% 134.60 135.48 131.16
Jun 7, 2022 135.97 2.19 1.64% 133.78 136.85 133.34
Jun 6, 2022 135.04 1.16 0.87% 133.88 135.56 132.50
Jun 3, 2022 133.31 0.91 0.69% 132.40 133.72 129.96
Jun 2, 2022 134.90 4.72 3.63% 130.18 134.96 129.78
Jun 1, 2022 130.33 -0.29 -0.22% 130.62 131.27 127.41
May 31, 2022 130.36 -2.02 -1.53% 132.38 132.47 129.05
May 27, 2022 134.25 4.03 3.09% 130.22 134.30 130.22
May 26, 2022 130.06 2.87 2.26% 127.19 130.94 127.19