EMN
Bán 82.02
Chênh lệch Chênh lệch0.22
Mua 82.24

Giao dịch Eastman Chemical - biểu đồ giá EMN

Bán 82.02
Chênh lệch Chênh lệch0.22
Mua 82.24
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

EMN lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Sep 14, 2022 82.02 0.37 0.45% 81.65 83.15 79.40
Sep 13, 2022 84.00 -5.21 -5.84% 89.21 91.14 83.93
Sep 12, 2022 94.74 0.79 0.84% 93.95 96.10 93.95
Sep 9, 2022 93.53 0.91 0.98% 92.62 94.04 92.49
Sep 8, 2022 91.75 1.53 1.70% 90.22 91.95 88.72
Sep 7, 2022 91.32 2.39 2.69% 88.93 91.50 88.93
Sep 6, 2022 89.57 -0.45 -0.50% 90.02 90.87 89.03
Sep 2, 2022 89.40 -2.81 -3.05% 92.21 92.46 88.79
Sep 1, 2022 90.28 0.65 0.73% 89.63 90.38 87.95
Aug 31, 2022 90.88 -2.00 -2.15% 92.88 93.47 90.81
Aug 30, 2022 93.27 -1.44 -1.52% 94.71 95.52 92.46
Aug 29, 2022 94.90 1.20 1.28% 93.70 95.64 93.19
Aug 26, 2022 94.92 -3.39 -3.45% 98.31 99.36 94.87
Aug 25, 2022 98.87 2.21 2.29% 96.66 98.87 96.66
Aug 24, 2022 96.47 -0.21 -0.22% 96.68 97.31 95.80
Aug 23, 2022 96.84 3.15 3.36% 93.69 97.15 93.69
Aug 22, 2022 94.83 -1.90 -1.96% 96.73 96.73 94.67
Aug 19, 2022 98.47 -0.34 -0.34% 98.81 99.66 97.92
Aug 18, 2022 100.26 0.64 0.64% 99.62 100.68 99.45
Aug 17, 2022 99.58 -0.35 -0.35% 99.93 101.12 99.55