ETN
Bán 137.50
Chênh lệch Chênh lệch0.59
Mua 138.09

Giao dịch Eaton - biểu đồ giá ETN

Bán 137.50
Chênh lệch Chênh lệch0.59
Mua 138.09
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

ETN lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Sep 21, 2022 137.50 -2.28 -1.63% 139.78 141.72 137.34
Sep 20, 2022 138.95 1.15 0.83% 137.80 139.72 137.32
Sep 19, 2022 139.98 4.11 3.02% 135.87 140.24 135.87
Sep 16, 2022 137.92 -0.73 -0.53% 138.65 139.27 136.30
Sep 15, 2022 140.81 -1.43 -1.01% 142.24 144.74 140.66
Sep 14, 2022 142.84 0.06 0.04% 142.78 143.44 141.07
Sep 13, 2022 142.26 -1.32 -0.92% 143.58 145.25 141.56
Sep 12, 2022 147.33 1.52 1.04% 145.81 148.37 145.81
Sep 9, 2022 145.43 1.82 1.27% 143.61 146.00 143.41
Sep 8, 2022 142.94 3.27 2.34% 139.67 143.12 139.27
Sep 7, 2022 140.96 2.95 2.14% 138.01 141.88 137.74
Sep 6, 2022 138.17 1.18 0.86% 136.99 138.37 135.78
Sep 2, 2022 137.06 -2.61 -1.87% 139.67 140.43 136.58
Sep 1, 2022 138.52 3.62 2.68% 134.90 138.58 134.76
Aug 31, 2022 136.32 -2.72 -1.96% 139.04 139.60 135.81
Aug 30, 2022 138.92 -2.01 -1.43% 140.93 141.25 137.84
Aug 29, 2022 140.47 1.08 0.77% 139.39 141.77 138.76
Aug 26, 2022 140.87 -6.48 -4.40% 147.35 147.73 140.54
Aug 25, 2022 147.77 1.99 1.37% 145.78 147.80 145.63
Aug 24, 2022 145.26 -0.79 -0.54% 146.05 146.44 144.63