ECL
Bán 153.28
Chênh lệch Chênh lệch0.41
Mua 153.69

Giao dịch Ecolab Inc. - biểu đồ giá ECL

Bán 153.28
Chênh lệch Chênh lệch0.41
Mua 153.69
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

ECL lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Jun 29, 2022 153.28 0.65 0.43% 152.63 153.74 150.86
Jun 28, 2022 153.12 -3.84 -2.45% 156.96 158.20 152.87
Jun 27, 2022 156.75 -2.19 -1.38% 158.94 158.97 155.68
Jun 24, 2022 159.54 4.65 3.00% 154.89 159.54 154.63
Jun 23, 2022 154.09 3.47 2.30% 150.62 154.44 150.62
Jun 22, 2022 150.99 5.34 3.67% 145.65 152.92 145.55
Jun 21, 2022 148.47 -0.94 -0.63% 149.41 149.56 147.66
Jun 17, 2022 147.96 2.85 1.96% 145.11 149.62 143.83
Jun 16, 2022 145.50 0.14 0.10% 145.36 146.55 143.70
Jun 15, 2022 149.84 -1.89 -1.25% 151.73 153.59 147.76
Jun 14, 2022 150.13 -0.70 -0.46% 150.83 152.91 148.55
Jun 13, 2022 152.53 -1.49 -0.97% 154.02 156.18 152.02
Jun 10, 2022 158.55 -1.02 -0.64% 159.57 160.78 158.11
Jun 9, 2022 164.49 1.67 1.03% 162.82 166.66 162.82
Jun 8, 2022 164.80 -3.79 -2.25% 168.59 169.37 164.20
Jun 7, 2022 170.55 2.99 1.78% 167.56 171.45 166.65
Jun 6, 2022 169.68 -1.39 -0.81% 171.07 172.80 169.30
Jun 3, 2022 170.18 -0.14 -0.08% 170.32 174.48 169.88
Jun 2, 2022 172.87 5.46 3.26% 167.41 173.07 167.16
Jun 1, 2022 162.64 -0.62 -0.38% 163.26 164.54 161.29