EDF
Bán 11.870
Chênh lệch Chênh lệch0.075
Mua 11.945

Giao dịch Edf - biểu đồ giá EDF

Bán 11.870
Chênh lệch Chênh lệch0.075
Mua 11.945
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

EDF lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Sep 30, 2022 11.870 0.000 0.00% 11.870 11.870 11.850
Sep 29, 2022 11.870 0.000 0.00% 11.870 11.880 11.855
Sep 28, 2022 11.875 0.000 0.00% 11.875 11.875 11.855
Sep 27, 2022 11.865 -0.010 -0.08% 11.875 11.890 11.860
Sep 26, 2022 11.860 0.005 0.04% 11.855 11.865 11.840
Sep 23, 2022 11.865 0.000 0.00% 11.865 11.875 11.860
Sep 22, 2022 11.875 0.005 0.04% 11.870 11.885 11.860
Sep 21, 2022 11.865 0.000 0.00% 11.865 11.880 11.865
Sep 20, 2022 11.870 -0.020 -0.17% 11.890 11.895 11.865
Sep 19, 2022 11.865 0.015 0.13% 11.850 11.880 11.840
Sep 16, 2022 11.880 0.005 0.04% 11.875 11.895 11.750
Sep 15, 2022 11.895 -0.035 -0.29% 11.930 11.935 11.895
Sep 14, 2022 11.935 0.010 0.08% 11.925 11.935 11.915
Sep 13, 2022 11.945 0.005 0.04% 11.940 11.945 11.915
Sep 12, 2022 11.945 0.000 0.00% 11.945 11.955 11.945
Sep 9, 2022 11.955 0.010 0.08% 11.945 11.955 11.945
Sep 8, 2022 11.950 0.010 0.08% 11.940 11.955 11.935
Sep 7, 2022 11.945 0.010 0.08% 11.935 11.950 11.930
Sep 6, 2022 11.955 0.010 0.08% 11.945 11.990 11.945
Sep 5, 2022 11.945 0.020 0.17% 11.925 11.950 11.910