EIX
Bán 62.66
Chênh lệch Chênh lệch0.32
Mua 62.98

Giao dịch Edison International - biểu đồ giá EIX

Bán 62.66
Chênh lệch Chênh lệch0.32
Mua 62.98
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

EIX lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Jun 24, 2022 62.66 1.96 3.23% 60.70 62.83 60.66
Jun 23, 2022 60.54 0.52 0.87% 60.02 60.83 60.02
Jun 22, 2022 59.95 0.69 1.16% 59.26 60.61 59.26
Jun 21, 2022 60.10 1.05 1.78% 59.05 60.52 58.84
Jun 17, 2022 58.73 -1.50 -2.49% 60.23 60.69 58.39
Jun 16, 2022 60.17 0.62 1.04% 59.55 60.34 58.90
Jun 15, 2022 60.96 -0.26 -0.42% 61.22 61.99 60.09
Jun 14, 2022 60.85 -1.72 -2.75% 62.57 62.66 60.10
Jun 13, 2022 62.21 -3.43 -5.23% 65.64 66.01 61.94
Jun 10, 2022 66.83 1.44 2.20% 65.39 67.37 65.39
Jun 9, 2022 66.55 -2.38 -3.45% 68.93 69.41 66.49
Jun 8, 2022 68.94 -0.45 -0.65% 69.39 70.03 68.76
Jun 7, 2022 70.03 0.95 1.38% 69.08 70.12 68.83
Jun 6, 2022 69.25 -0.30 -0.43% 69.55 69.83 69.03
Jun 3, 2022 69.62 -0.13 -0.19% 69.75 70.31 69.51
Jun 2, 2022 70.20 0.98 1.42% 69.22 70.35 68.21
Jun 1, 2022 69.51 -0.49 -0.70% 70.00 70.11 68.41
May 31, 2022 69.71 0.49 0.71% 69.22 70.00 68.59
May 27, 2022 69.90 1.26 1.84% 68.64 70.49 68.60
May 26, 2022 68.86 0.42 0.61% 68.44 69.57 68.35