ENEL
Bán 4.260
Chênh lệch Chênh lệch0.040
Mua 4.300

Giao dịch Enel SPA - biểu đồ giá ENEL

Bán 4.260
Chênh lệch Chênh lệch0.040
Mua 4.300
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

ENEL lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Sep 30, 2022 4.260 0.020 0.47% 4.240 4.270 4.235
Sep 29, 2022 4.225 -0.045 -1.05% 4.270 4.280 4.175
Sep 28, 2022 4.300 0.050 1.18% 4.250 4.340 4.195
Sep 27, 2022 4.310 -0.210 -4.65% 4.520 4.540 4.305
Sep 26, 2022 4.525 0.010 0.22% 4.515 4.610 4.480
Sep 23, 2022 4.635 -0.195 -4.04% 4.830 4.830 4.615
Sep 22, 2022 4.845 0.055 1.15% 4.790 4.875 4.770
Sep 21, 2022 4.825 0.020 0.42% 4.805 4.875 4.780
Sep 20, 2022 4.830 -0.105 -2.13% 4.935 4.965 4.800
Sep 19, 2022 4.930 0.050 1.02% 4.880 4.955 4.830
Sep 16, 2022 4.865 0.035 0.72% 4.830 4.925 4.795
Sep 15, 2022 4.890 0.005 0.10% 4.885 4.920 4.840
Sep 14, 2022 4.910 0.020 0.41% 4.890 4.920 4.840
Sep 13, 2022 4.955 -0.025 -0.50% 4.980 5.040 4.930
Sep 12, 2022 4.960 0.100 2.06% 4.860 4.985 4.855
Sep 9, 2022 4.825 0.025 0.52% 4.800 4.875 4.775
Sep 8, 2022 4.790 0.040 0.84% 4.750 4.805 4.660
Sep 7, 2022 4.740 0.115 2.49% 4.625 4.840 4.625
Sep 6, 2022 4.645 -0.040 -0.85% 4.685 4.725 4.615
Sep 5, 2022 4.685 0.080 1.74% 4.605 4.705 4.585