WATT
Bán 0.29
Chênh lệch Chênh lệch0.01
Mua 0.31

Giao dịch Energous Corporation - biểu đồ giá WATT

Bán 0.29
Chênh lệch Chênh lệch0.01
Mua 0.31
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

WATT lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
May 31, 2023 0.292 -0.006 -2.01% 0.298 0.298 0.284
May 30, 2023 0.295 -0.009 -2.96% 0.304 0.304 0.293
May 26, 2023 0.302 -0.007 -2.27% 0.309 0.322 0.294
May 25, 2023 0.303 -0.023 -7.06% 0.326 0.326 0.298
May 24, 2023 0.330 -0.005 -1.49% 0.335 0.337 0.328
May 23, 2023 0.340 -0.010 -2.86% 0.350 0.350 0.324
May 22, 2023 0.344 0.009 2.69% 0.335 0.345 0.333
May 19, 2023 0.317 -0.003 -0.94% 0.320 0.331 0.305
May 18, 2023 0.315 0.011 3.62% 0.304 0.317 0.295
May 17, 2023 0.300 0.005 1.69% 0.295 0.302 0.294
May 16, 2023 0.299 0.005 1.70% 0.294 0.317 0.294
May 15, 2023 0.306 -0.028 -8.38% 0.334 0.334 0.304
May 12, 2023 0.319 -0.015 -4.49% 0.334 0.334 0.314
May 11, 2023 0.339 -0.005 -1.45% 0.344 0.365 0.334
May 10, 2023 0.349 -0.035 -9.11% 0.384 0.389 0.336
May 9, 2023 0.361 -0.023 -5.99% 0.384 0.384 0.359
May 8, 2023 0.365 0.001 0.27% 0.364 0.374 0.356
May 5, 2023 0.359 0.007 1.99% 0.352 0.370 0.347
May 4, 2023 0.348 -0.012 -3.33% 0.360 0.360 0.346
May 3, 2023 0.364 -0.010 -2.67% 0.374 0.374 0.354