WATT
Bán 1.07
Chênh lệch Chênh lệch0.05
Mua 1.11

Giao dịch Energous Corporation - biểu đồ giá WATT

Bán 1.07
Chênh lệch Chênh lệch0.05
Mua 1.11
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

WATT lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Sep 28, 2022 1.067 0.030 2.89% 1.037 1.086 1.017
Sep 27, 2022 1.017 0.000 0.00% 1.017 1.067 1.017
Sep 26, 2022 0.987 -0.040 -3.89% 1.027 1.067 0.987
Sep 23, 2022 0.997 0.010 1.01% 0.987 1.027 0.987
Sep 22, 2022 0.987 -0.099 -9.12% 1.086 1.096 0.987
Sep 21, 2022 1.057 -0.059 -5.29% 1.116 1.116 1.057
Sep 20, 2022 1.106 -0.069 -5.87% 1.175 1.185 1.106
Sep 19, 2022 1.146 -0.059 -4.90% 1.205 1.274 1.146
Sep 16, 2022 1.235 -0.010 -0.80% 1.245 1.284 1.156
Sep 15, 2022 1.235 -0.049 -3.82% 1.284 1.304 1.235
Sep 14, 2022 1.274 -0.020 -1.55% 1.294 1.304 1.274
Sep 13, 2022 1.274 -0.070 -5.21% 1.344 1.344 1.274
Sep 12, 2022 1.304 -0.030 -2.25% 1.334 1.373 1.304
Sep 9, 2022 1.363 0.089 6.99% 1.274 1.393 1.274
Sep 8, 2022 1.294 0.030 2.37% 1.264 1.304 1.264
Sep 7, 2022 1.274 -0.010 -0.78% 1.284 1.304 1.274
Sep 6, 2022 1.265 -0.019 -1.48% 1.284 1.294 1.264
Sep 2, 2022 1.284 -0.010 -0.77% 1.294 1.334 1.284
Sep 1, 2022 1.324 -0.030 -2.22% 1.354 1.364 1.284
Aug 31, 2022 1.354 0.020 1.50% 1.334 1.364 1.304