ENGI
Bán 12.020
Chênh lệch Chênh lệch0.075
Mua 12.095

Giao dịch Engie - biểu đồ giá ENGI

Bán 12.020
Chênh lệch Chênh lệch0.075
Mua 12.095
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

ENGI lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Sep 30, 2022 12.020 0.110 0.92% 11.910 12.025 11.885
Sep 29, 2022 11.850 -0.060 -0.50% 11.910 11.925 11.700
Sep 28, 2022 12.055 0.140 1.17% 11.915 12.090 11.720
Sep 27, 2022 11.980 -0.085 -0.70% 12.065 12.245 11.965
Sep 26, 2022 12.070 -0.240 -1.95% 12.310 12.395 12.045
Sep 23, 2022 12.385 -0.220 -1.75% 12.605 12.660 12.255
Sep 22, 2022 12.670 0.070 0.56% 12.600 12.700 12.525
Sep 21, 2022 12.740 0.215 1.72% 12.525 12.835 12.450
Sep 20, 2022 12.570 -0.300 -2.33% 12.870 13.005 12.510
Sep 19, 2022 12.835 0.070 0.55% 12.765 12.860 12.505
Sep 16, 2022 12.840 0.030 0.23% 12.810 12.940 12.640
Sep 15, 2022 12.860 -0.150 -1.15% 13.010 13.085 12.805
Sep 14, 2022 13.040 -0.205 -1.55% 13.245 13.345 12.960
Sep 13, 2022 13.210 0.300 2.32% 12.910 13.310 12.750
Sep 12, 2022 12.890 0.050 0.39% 12.840 12.950 12.805
Sep 9, 2022 12.790 0.100 0.79% 12.690 12.865 12.645
Sep 8, 2022 12.745 0.090 0.71% 12.655 12.765 12.510
Sep 7, 2022 12.655 0.700 5.86% 11.955 12.910 11.950
Sep 6, 2022 12.090 -0.105 -0.86% 12.195 12.295 12.025
Sep 5, 2022 12.160 0.310 2.62% 11.850 12.290 11.765