ENI
Bán 10.96
Chênh lệch Chênh lệch0.12
Mua 11.08

Giao dịch Eni SPA - biểu đồ giá ENI

Bán 10.96
Chênh lệch Chênh lệch0.12
Mua 11.08
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

ENI lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Sep 29, 2022 10.69 -0.09 -0.83% 10.78 10.79 10.52
Sep 28, 2022 10.78 0.15 1.41% 10.63 10.84 10.37
Sep 27, 2022 10.74 0.03 0.28% 10.71 10.89 10.49
Sep 26, 2022 10.66 0.11 1.04% 10.55 10.84 10.52
Sep 23, 2022 10.75 -0.46 -4.10% 11.21 11.22 10.65
Sep 22, 2022 11.36 0.20 1.79% 11.16 11.39 11.11
Sep 21, 2022 11.27 0.17 1.53% 11.10 11.48 11.10
Sep 20, 2022 11.09 -0.16 -1.42% 11.25 11.31 11.05
Sep 19, 2022 11.21 0.04 0.36% 11.17 11.27 10.99
Sep 16, 2022 11.37 -0.07 -0.61% 11.44 11.48 11.27
Sep 15, 2022 11.53 -0.22 -1.87% 11.75 11.80 11.45
Sep 14, 2022 11.73 0.05 0.43% 11.68 11.90 11.61
Sep 13, 2022 11.77 -0.16 -1.34% 11.93 11.97 11.67
Sep 12, 2022 11.91 0.22 1.88% 11.69 12.02 11.64
Sep 9, 2022 11.64 0.07 0.61% 11.57 11.76 11.52
Sep 8, 2022 11.53 -0.02 -0.17% 11.55 11.69 11.35
Sep 7, 2022 11.55 -0.17 -1.45% 11.72 11.91 11.48
Sep 6, 2022 11.90 -0.32 -2.62% 12.22 12.22 11.73
Sep 5, 2022 12.23 0.30 2.51% 11.93 12.37 11.92
Sep 2, 2022 12.07 0.44 3.78% 11.63 12.14 11.59