ENJ/USD
Bán 0.56498
Chênh lệch Chênh lệch0.00569
Mua 0.57067
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

ENJ/USD lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Jun 28, 2022 0.57664 0.00812 1.43% 0.56852 0.59062 0.55749
Jun 27, 2022 0.56802 0.02117 3.87% 0.54685 0.60984 0.54368
Jun 26, 2022 0.54672 -0.03513 -6.04% 0.58185 0.60022 0.54388
Jun 25, 2022 0.58199 0.04105 7.59% 0.54094 0.61780 0.52975
Jun 24, 2022 0.54014 0.02045 3.94% 0.51969 0.55208 0.51130
Jun 23, 2022 0.51986 0.05856 12.69% 0.46130 0.53416 0.45985
Jun 22, 2022 0.46114 -0.00499 -1.07% 0.46613 0.48278 0.44378
Jun 21, 2022 0.46613 0.00928 2.03% 0.45685 0.49793 0.44581
Jun 20, 2022 0.45710 0.01785 4.06% 0.43925 0.46331 0.42173
Jun 19, 2022 0.43910 0.02882 7.02% 0.41028 0.44323 0.39140
Jun 18, 2022 0.41007 -0.02696 -6.17% 0.43703 0.44404 0.37604
Jun 17, 2022 0.43718 0.01334 3.15% 0.42384 0.45345 0.41967
Jun 16, 2022 0.42417 -0.05761 -11.96% 0.48178 0.48903 0.41373
Jun 15, 2022 0.48201 0.03196 7.10% 0.45005 0.48201 0.40123
Jun 14, 2022 0.45055 0.00316 0.71% 0.44739 0.49176 0.40612
Jun 13, 2022 0.44739 -0.03729 -7.69% 0.48468 0.49074 0.40634
Jun 12, 2022 0.48481 -0.05132 -9.57% 0.53613 0.53974 0.48471
Jun 11, 2022 0.53569 -0.04210 -7.29% 0.57779 0.59572 0.52232
Jun 10, 2022 0.57805 -0.04087 -6.60% 0.61892 0.62754 0.56890
Jun 9, 2022 0.61892 0.00186 0.30% 0.61706 0.64364 0.60415