ENJ/BTC
Bán 0.00002823
Chênh lệch Chênh lệch0.00000032
Mua 0.00002855
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

ENJ/BTC lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Jun 27, 2022 0.00002719 0.00000121 4.66% 0.00002598 0.00002791 0.00002587
Jun 26, 2022 0.00002597 -0.00000110 -4.06% 0.00002707 0.00002787 0.00002585
Jun 25, 2022 0.00002706 0.00000165 6.49% 0.00002541 0.00002910 0.00002500
Jun 24, 2022 0.00002542 0.00000082 3.33% 0.00002460 0.00002581 0.00002428
Jun 23, 2022 0.00002461 0.00000154 6.68% 0.00002307 0.00002615 0.00002306
Jun 22, 2022 0.00002307 0.00000059 2.62% 0.00002248 0.00002337 0.00002209
Jun 21, 2022 0.00002248 0.00000028 1.26% 0.00002220 0.00002311 0.00002179
Jun 20, 2022 0.00002221 0.00000087 4.08% 0.00002134 0.00002258 0.00002123
Jun 19, 2022 0.00002133 -0.00000027 -1.25% 0.00002160 0.00002211 0.00002107
Jun 18, 2022 0.00002161 0.00000026 1.22% 0.00002135 0.00002206 0.00002076
Jun 17, 2022 0.00002135 0.00000056 2.69% 0.00002079 0.00002158 0.00002066
Jun 16, 2022 0.00002079 -0.00000054 -2.53% 0.00002133 0.00002150 0.00002012
Jun 15, 2022 0.00002133 0.00000099 4.87% 0.00002034 0.00002136 0.00001967
Jun 14, 2022 0.00002034 0.00000044 2.21% 0.00001990 0.00002212 0.00001922
Jun 13, 2022 0.00001989 0.00000166 9.11% 0.00001823 0.00002008 0.00001690
Jun 12, 2022 0.00001822 -0.00000063 -3.34% 0.00001885 0.00001902 0.00001770
Jun 11, 2022 0.00001884 -0.00000102 -5.14% 0.00001986 0.00002031 0.00001845
Jun 10, 2022 0.00001986 -0.00000068 -3.31% 0.00002054 0.00002074 0.00001949
Jun 9, 2022 0.00002054 0.00000013 0.64% 0.00002041 0.00002116 0.00002007
Jun 8, 2022 0.00002038 0.00000040 2.00% 0.00001998 0.00002057 0.00001992