ENJ/USDT
Bán 0.49400
Chênh lệch Chênh lệch0.00241
Mua 0.49641
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

ENJ/USDT lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Jun 29, 2022 0.53046 0.00196 0.37% 0.52850 0.53968 0.52563
Jun 28, 2022 0.53000 -0.04002 -7.02% 0.57002 0.59298 0.51983
Jun 27, 2022 0.56952 0.02124 3.87% 0.54828 0.61140 0.54506
Jun 26, 2022 0.54815 -0.03536 -6.06% 0.58351 0.60193 0.54525
Jun 25, 2022 0.58364 0.04187 7.73% 0.54177 0.61963 0.53136
Jun 24, 2022 0.54177 0.02031 3.89% 0.52146 0.55375 0.51284
Jun 23, 2022 0.52126 0.05864 12.68% 0.46262 0.53588 0.46132
Jun 22, 2022 0.46261 -0.00496 -1.06% 0.46757 0.48433 0.44520
Jun 21, 2022 0.46757 0.00892 1.94% 0.45865 0.49943 0.44710
Jun 20, 2022 0.45843 0.01787 4.06% 0.44056 0.46451 0.42299
Jun 19, 2022 0.44041 0.02879 6.99% 0.41162 0.44451 0.39225
Jun 18, 2022 0.41141 -0.02701 -6.16% 0.43842 0.44550 0.37730
Jun 17, 2022 0.43857 0.01301 3.06% 0.42556 0.45499 0.42113
Jun 16, 2022 0.42565 -0.05781 -11.96% 0.48346 0.49055 0.41517
Jun 15, 2022 0.48351 0.03175 7.03% 0.45176 0.48351 0.40258
Jun 14, 2022 0.45181 0.00794 1.79% 0.44387 0.49186 0.40639
Jun 13, 2022 0.43723 -0.04802 -9.90% 0.48525 0.49187 0.40670
Jun 12, 2022 0.48520 -0.05184 -9.65% 0.53704 0.54100 0.48510
Jun 11, 2022 0.53704 -0.04227 -7.30% 0.57931 0.59640 0.52363
Jun 10, 2022 0.57957 -0.04123 -6.64% 0.62080 0.62939 0.57052