EOG
Bán 108.68
Chênh lệch Chênh lệch0.76
Mua 109.44

Giao dịch EOG Resources - biểu đồ giá EOG

Bán 108.68
Chênh lệch Chênh lệch0.76
Mua 109.44
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

EOG lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Sep 29, 2022 108.68 -0.84 -0.77% 109.52 110.81 108.50
Sep 28, 2022 111.34 5.79 5.49% 105.55 112.03 105.29
Sep 27, 2022 105.02 -1.67 -1.57% 106.69 107.17 104.57
Sep 26, 2022 104.82 -2.94 -2.73% 107.76 109.49 104.76
Sep 23, 2022 108.76 -4.21 -3.73% 112.97 113.11 107.53
Sep 22, 2022 117.93 -1.80 -1.50% 119.73 120.83 117.81
Sep 21, 2022 117.87 -3.98 -3.27% 121.85 122.26 117.80
Sep 20, 2022 119.24 0.04 0.03% 119.20 120.13 117.04
Sep 19, 2022 120.06 3.31 2.84% 116.75 120.82 116.75
Sep 16, 2022 121.06 -1.04 -0.85% 122.10 122.12 118.30
Sep 15, 2022 122.16 -1.46 -1.18% 123.62 125.44 122.03
Sep 14, 2022 126.34 3.40 2.77% 122.94 127.78 122.94
Sep 13, 2022 122.52 -1.63 -1.31% 124.15 126.60 122.14
Sep 12, 2022 126.03 0.96 0.77% 125.07 127.26 124.39
Sep 9, 2022 122.94 2.44 2.02% 120.50 123.74 120.40
Sep 8, 2022 117.94 0.02 0.02% 117.92 118.51 116.16
Sep 7, 2022 116.78 0.12 0.10% 116.66 118.51 115.17
Sep 6, 2022 119.92 -2.37 -1.94% 122.29 123.01 119.46
Sep 2, 2022 121.05 -1.23 -1.01% 122.28 122.82 120.17
Sep 1, 2022 118.30 -0.47 -0.40% 118.77 119.38 116.76