EOS/BTC
Bán 0.00004748
Chênh lệch Chênh lệch0.00000033
Mua 0.00004781
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

EOS/BTC lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Jun 27, 2022 0.00004757 0.00000069 1.47% 0.00004688 0.00004778 0.00004686
Jun 26, 2022 0.00004688 0.00000020 0.43% 0.00004668 0.00004789 0.00004650
Jun 25, 2022 0.00004669 -0.00000043 -0.91% 0.00004712 0.00004760 0.00004607
Jun 24, 2022 0.00004713 0.00000114 2.48% 0.00004599 0.00004809 0.00004598
Jun 23, 2022 0.00004598 -0.00000015 -0.33% 0.00004613 0.00004707 0.00004572
Jun 22, 2022 0.00004614 -0.00000025 -0.54% 0.00004639 0.00004720 0.00004558
Jun 21, 2022 0.00004638 -0.00000020 -0.43% 0.00004658 0.00004731 0.00004569
Jun 20, 2022 0.00004658 -0.00000023 -0.49% 0.00004681 0.00004740 0.00004598
Jun 19, 2022 0.00004680 0.00000022 0.47% 0.00004658 0.00004796 0.00004627
Jun 18, 2022 0.00004659 0.00000092 2.01% 0.00004567 0.00004738 0.00004488
Jun 17, 2022 0.00004568 0.00000128 2.88% 0.00004440 0.00004590 0.00004429
Jun 16, 2022 0.00004444 -0.00000010 -0.22% 0.00004454 0.00004541 0.00004340
Jun 15, 2022 0.00004450 0.00000215 5.08% 0.00004235 0.00004480 0.00004158
Jun 14, 2022 0.00004239 0.00000174 4.28% 0.00004065 0.00004251 0.00004029
Jun 13, 2022 0.00004065 0.00000205 5.31% 0.00003860 0.00004072 0.00003642
Jun 12, 2022 0.00003859 -0.00000061 -1.56% 0.00003920 0.00003957 0.00003767
Jun 11, 2022 0.00003920 -0.00000136 -3.35% 0.00004056 0.00004121 0.00003876
Jun 10, 2022 0.00004052 -0.00000050 -1.22% 0.00004102 0.00004139 0.00003990
Jun 9, 2022 0.00004101 -0.00000037 -0.89% 0.00004138 0.00004155 0.00004089
Jun 8, 2022 0.00004135 0.00000024 0.58% 0.00004111 0.00004212 0.00004104