EOS/USD
Bán 1.1924
Chênh lệch Chênh lệch0.0125
Mua 1.2049
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

EOS/USD lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Oct 4, 2022 1.1797 -0.0012 -0.10% 1.1809 1.1862 1.1679
Oct 3, 2022 1.1809 0.0271 2.35% 1.1538 1.1873 1.1458
Oct 2, 2022 1.1534 -0.0643 -5.28% 1.2177 1.2194 1.1478
Oct 1, 2022 1.2177 0.0405 3.44% 1.1772 1.2276 1.1753
Sep 30, 2022 1.1774 -0.0209 -1.74% 1.1983 1.2213 1.1623
Sep 29, 2022 1.1982 0.0559 4.89% 1.1423 1.2193 1.1384
Sep 28, 2022 1.1421 -0.0064 -0.56% 1.1485 1.1604 1.0989
Sep 27, 2022 1.1485 -0.0287 -2.44% 1.1772 1.2209 1.1328
Sep 26, 2022 1.1772 0.0176 1.52% 1.1596 1.1853 1.1303
Sep 25, 2022 1.1596 -0.0325 -2.73% 1.1921 1.2142 1.1395
Sep 24, 2022 1.1921 -0.0302 -2.47% 1.2223 1.2400 1.1838
Sep 14, 2022 1.4786 0.0161 1.10% 1.4625 1.4971 1.4426
Sep 13, 2022 1.4632 -0.1884 -11.41% 1.6516 1.6889 1.4569
Sep 12, 2022 1.6518 -0.0536 -3.14% 1.7054 1.7670 1.6239
Sep 11, 2022 1.7053 -0.0353 -2.03% 1.7406 1.8253 1.6596
Sep 10, 2022 1.7407 0.0851 5.14% 1.6556 1.8583 1.6292
Sep 9, 2022 1.6554 0.0601 3.77% 1.5953 1.7365 1.5619
Sep 8, 2022 1.5954 -0.0613 -3.70% 1.6567 1.7138 1.5803
Sep 7, 2022 1.6567 0.2683 19.32% 1.3884 1.6899 1.3559
Sep 6, 2022 1.3882 -0.1723 -11.04% 1.5605 1.5798 1.3748