ESS
Bán 247.44
Chênh lệch Chênh lệch0.43
Mua 247.87

Giao dịch Essex Property - biểu đồ giá ESS

Bán 247.44
Chênh lệch Chênh lệch0.43
Mua 247.87
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

ESS lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Sep 21, 2022 247.44 -3.11 -1.24% 250.55 253.79 247.35
Sep 20, 2022 250.93 -3.68 -1.45% 254.61 255.02 248.57
Sep 19, 2022 257.33 1.04 0.41% 256.29 257.58 252.59
Sep 16, 2022 260.79 0.87 0.33% 259.92 261.03 255.97
Sep 15, 2022 260.82 -2.23 -0.85% 263.05 264.59 260.46
Sep 14, 2022 264.40 -2.43 -0.91% 266.83 266.85 261.51
Sep 13, 2022 267.96 -4.29 -1.58% 272.25 274.11 266.67
Sep 12, 2022 278.15 0.99 0.36% 277.16 279.78 277.09
Sep 9, 2022 278.08 3.51 1.28% 274.57 280.30 272.90
Sep 8, 2022 274.99 4.22 1.56% 270.77 275.72 269.94
Sep 7, 2022 274.11 3.86 1.43% 270.25 274.24 267.53
Sep 6, 2022 269.58 3.26 1.22% 266.32 270.40 266.01
Sep 2, 2022 265.83 -0.94 -0.35% 266.77 270.56 265.35
Sep 1, 2022 267.73 4.87 1.85% 262.86 267.94 260.92
Aug 31, 2022 264.68 -1.20 -0.45% 265.88 268.56 264.21
Aug 30, 2022 266.13 -3.72 -1.38% 269.85 270.93 265.53
Aug 29, 2022 270.20 -1.65 -0.61% 271.85 273.74 270.11
Aug 26, 2022 274.60 -6.36 -2.26% 280.96 282.22 274.60
Aug 25, 2022 283.19 4.49 1.61% 278.70 283.27 278.70
Aug 24, 2022 280.01 2.16 0.78% 277.85 280.41 276.48