EL
Bán 239.35
Chênh lệch Chênh lệch0.72
Mua 240.07

Giao dịch Estee Lauder - biểu đồ giá EL

Bán 239.35
Chênh lệch Chênh lệch0.72
Mua 240.07
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

EL lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
May 25, 2022 231.77 1.51 0.66% 230.26 232.54 225.29
May 24, 2022 231.70 -2.62 -1.12% 234.32 235.19 227.44
May 23, 2022 236.31 -3.01 -1.26% 239.32 239.32 230.89
May 20, 2022 236.99 1.58 0.67% 235.41 238.40 228.95
May 19, 2022 235.00 8.17 3.60% 226.83 238.80 226.83
May 18, 2022 228.88 -8.33 -3.51% 237.21 237.49 228.09
May 17, 2022 242.27 2.45 1.02% 239.82 242.28 234.27
May 16, 2022 235.11 -3.16 -1.33% 238.27 239.59 233.87
May 13, 2022 240.00 6.31 2.70% 233.69 241.09 233.68
May 12, 2022 230.73 4.25 1.88% 226.48 234.73 224.87
May 11, 2022 229.05 -0.38 -0.17% 229.43 238.92 228.42
May 10, 2022 229.11 -7.64 -3.23% 236.75 238.10 226.76
May 9, 2022 233.13 -1.61 -0.69% 234.74 239.96 231.57
May 6, 2022 239.93 2.03 0.85% 237.90 242.16 233.74
May 5, 2022 241.52 -9.92 -3.95% 251.44 251.60 237.88
May 4, 2022 256.75 11.07 4.51% 245.68 257.76 241.90
May 3, 2022 245.00 18.07 7.96% 226.93 251.30 226.93
May 2, 2022 260.12 0.22 0.08% 259.90 262.95 252.97
Apr 29, 2022 263.62 -4.20 -1.57% 267.82 271.91 262.50
Apr 28, 2022 271.96 10.26 3.92% 261.70 274.34 261.70