ETH/CAD
Bán 2469.92
Chênh lệch Chênh lệch3.64
Mua 2473.56
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

ETH/CAD lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Aug 12, 2022 2469.92 69.37 2.89% 2400.55 2474.13 2370.72
Aug 11, 2022 2400.58 32.54 1.37% 2368.04 2473.88 2364.75
Aug 10, 2022 2368.04 173.63 7.91% 2194.41 2404.82 2137.00
Aug 9, 2022 2194.42 -90.19 -3.95% 2284.61 2302.37 2147.79
Aug 8, 2022 2284.60 83.93 3.81% 2200.67 2337.24 2191.67
Aug 7, 2022 2200.69 -27.61 -1.24% 2228.30 2236.02 2188.49
Aug 5, 2022 2170.54 101.12 4.89% 2069.42 2222.69 2066.79
Aug 4, 2022 2069.42 -11.23 -0.54% 2080.65 2134.44 2034.65
Aug 3, 2022 2080.65 -21.32 -1.01% 2101.97 2160.39 2049.51
Aug 2, 2022 2101.96 7.68 0.37% 2094.28 2152.14 2009.68
Aug 1, 2022 2094.30 -57.43 -2.67% 2151.73 2183.54 2063.11
Jul 31, 2022 2151.74 -52.59 -2.39% 2204.33 2208.77 2136.71
Jul 29, 2022 2217.30 8.40 0.38% 2208.90 2238.36 2128.12
Jul 28, 2022 2208.88 110.77 5.28% 2098.11 2283.52 2048.38
Jul 27, 2022 2098.13 231.60 12.41% 1866.53 2106.07 1828.96
Jul 26, 2022 1866.53 17.01 0.92% 1849.52 1870.83 1748.35
Jul 25, 2022 1849.52 -215.08 -10.42% 2064.60 2077.94 1845.31
Jul 24, 2022 2064.62 -20.91 -1.00% 2085.53 2147.28 2052.82
Jul 22, 2022 1971.27 -57.73 -2.85% 2029.00 2116.57 1960.63
Jul 21, 2022 2029.03 68.28 3.48% 1960.75 2064.22 1885.54