ETH/DKK
Bán 12932.12
Chênh lệch Chênh lệch6.42
Mua 12938.54
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

ETH/DKK lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Aug 8, 2022 12499.38 63.59 0.51% 12435.79 12579.82 12387.97
Aug 7, 2022 12435.60 -162.84 -1.29% 12598.44 12640.32 12368.44
Aug 5, 2022 12270.95 593.32 5.08% 11677.63 12552.32 11665.83
Aug 4, 2022 11677.53 -182.62 -1.54% 11860.15 12170.24 11484.74
Aug 3, 2022 11860.02 -92.14 -0.77% 11952.16 12292.22 11654.78
Aug 2, 2022 11951.94 124.61 1.05% 11827.33 12241.86 11351.01
Aug 1, 2022 11827.27 -414.54 -3.39% 12241.81 12397.86 11659.47
Jul 31, 2022 12241.72 -293.22 -2.34% 12534.94 12557.17 12148.52
Jul 29, 2022 12615.84 20.73 0.16% 12595.11 12768.83 12119.86
Jul 28, 2022 12595.07 655.58 5.49% 11939.49 13016.84 11709.55
Jul 27, 2022 11939.44 1288.22 12.09% 10651.22 11988.02 10426.56
Jul 26, 2022 10651.15 169.97 1.62% 10481.18 10675.79 9976.50
Jul 25, 2022 10481.11 -1172.46 -10.06% 11653.57 11737.05 10458.62
Jul 24, 2022 11653.49 -106.37 -0.90% 11759.86 12107.85 11583.37
Jul 22, 2022 11124.84 -350.23 -3.05% 11475.07 12055.24 11063.34
Jul 21, 2022 11474.97 350.01 3.15% 11124.96 11681.95 10679.98
Jul 20, 2022 11124.91 -95.21 -0.85% 11220.12 11785.02 10882.29
Jul 19, 2022 11220.19 -383.57 -3.31% 11603.76 11918.89 10933.90
Jul 18, 2022 11603.71 1744.37 17.69% 9859.34 11699.05 9842.76
Jul 17, 2022 9859.33 -91.10 -0.92% 9950.43 10136.20 9840.11