ETH/HUF
Bán 740439.84
Chênh lệch Chênh lệch465.91
Mua 740905.75
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

ETH/HUF lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Aug 12, 2022 740439.84 20911.28 2.91% 719528.56 740440.80 707887.20
Aug 11, 2022 719538.12 9055.28 1.27% 710482.84 738061.81 709195.33
Aug 10, 2022 710482.84 49009.81 7.41% 661473.03 721244.59 644333.64
Aug 9, 2022 661255.89 -24487.29 -3.57% 685743.18 692769.36 647079.69
Aug 8, 2022 685739.32 28357.98 4.31% 657381.34 701194.09 654955.53
Aug 7, 2022 657380.49 -7620.19 -1.15% 665000.68 668349.91 653915.51
Aug 5, 2022 648581.86 29950.45 4.84% 618631.41 664829.35 618255.35
Aug 4, 2022 618945.77 -8995.47 -1.43% 627941.24 644539.97 608763.09
Aug 3, 2022 627932.32 -10844.18 -1.70% 638776.50 652270.43 623822.82
Aug 2, 2022 638776.50 3941.31 0.62% 634835.19 654186.97 606121.34
Aug 1, 2022 634821.76 -27677.19 -4.18% 662498.95 672375.28 625805.53
Jul 31, 2022 662498.95 -16288.87 -2.40% 678787.82 679832.91 657571.52
Jul 29, 2022 686426.00 3148.79 0.46% 683277.21 694121.35 658447.90
Jul 28, 2022 683270.31 37395.16 5.79% 645875.15 706523.14 634529.97
Jul 27, 2022 645879.10 72947.97 12.73% 572931.13 648231.60 560712.82
Jul 26, 2022 572985.48 12311.14 2.20% 560674.34 574317.82 536754.87
Jul 25, 2022 560688.73 -60339.11 -9.72% 621027.84 625877.11 559464.34
Jul 24, 2022 621031.73 -5904.97 -0.94% 626936.70 645468.32 617712.51
Jul 22, 2022 593744.81 -19976.85 -3.26% 613721.66 643126.09 589626.40
Jul 21, 2022 613721.66 19123.70 3.22% 594597.96 623687.09 570387.76