ETH/INR
Bán 157526.07
Chênh lệch Chênh lệch105.49
Mua 157631.56
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

ETH/INR lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Aug 13, 2022 157526.07 1508.36 0.97% 156017.71 158107.22 155039.03
Aug 12, 2022 156083.96 6356.07 4.25% 149727.89 156364.18 147871.93
Aug 11, 2022 149743.50 3114.99 2.12% 146628.51 154223.43 146436.20
Aug 10, 2022 146418.56 10945.95 8.08% 135472.61 148926.84 131900.01
Aug 9, 2022 135443.69 -5983.82 -4.23% 141427.51 142399.61 132842.18
Aug 8, 2022 141198.98 5329.70 3.92% 135869.28 144458.34 135798.92
Aug 7, 2022 134929.41 -1844.77 -1.35% 136774.18 136864.23 134211.84
Aug 6, 2022 137769.65 -44.82 -0.03% 137814.47 138717.72 137192.34
Aug 5, 2022 137826.93 10554.09 8.29% 127272.84 137828.83 127087.33
Aug 4, 2022 127390.20 -635.35 -0.50% 128025.55 132004.18 125169.19
Aug 3, 2022 128150.62 -37.31 -0.03% 128187.93 133086.25 125108.39
Aug 2, 2022 128297.36 -476.99 -0.37% 128774.35 131593.61 122895.92
Aug 1, 2022 129044.49 -4781.55 -3.57% 133826.04 134390.07 126877.08
Jul 31, 2022 133322.04 -363.79 -0.27% 133685.83 134292.48 133031.26
Jul 30, 2022 135526.51 -1044.16 -0.76% 136570.67 137642.48 133912.01
Jul 29, 2022 136615.99 -730.10 -0.53% 137346.09 140025.18 131502.64
Jul 28, 2022 137399.76 6715.64 5.14% 130684.12 141804.23 127191.07
Jul 27, 2022 130982.58 15239.70 13.17% 115742.88 131213.42 113436.13
Jul 26, 2022 115220.37 520.82 0.45% 114699.55 115389.63 108299.46
Jul 25, 2022 115283.80 -5304.57 -4.40% 120588.37 123528.91 114426.91