ETH/MXN
Bán 24353.26
Chênh lệch Chênh lệch17.45
Mua 24370.71
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

ETH/MXN lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Jun 27, 2022 24246.55 431.31 1.81% 23815.24 24339.69 23786.04
Jun 26, 2022 23815.64 -908.50 -3.67% 24724.14 24732.67 23752.16
Jun 24, 2022 24175.41 1278.56 5.58% 22896.85 24659.37 22618.63
Jun 23, 2022 22896.85 1870.89 8.90% 21025.96 23058.53 20943.52
Jun 22, 2022 21026.54 -1630.51 -7.20% 22657.05 22720.07 20910.85
Jun 21, 2022 22657.05 -184.60 -0.81% 22841.65 23954.49 22393.75
Jun 20, 2022 22841.43 -22.91 -0.10% 22864.34 23618.68 21397.01
Jun 19, 2022 22864.29 -221.10 -0.96% 23085.39 23352.01 22669.67
Jun 17, 2022 22230.86 460.62 2.12% 21770.24 22798.28 21459.16
Jun 16, 2022 21769.68 -3224.20 -12.90% 24993.88 25381.22 21462.27
Jun 15, 2022 24993.88 169.91 0.68% 24823.97 25220.15 20815.54
Jun 14, 2022 24823.97 114.73 0.46% 24709.24 26075.54 21995.26
Jun 13, 2022 24723.04 -3950.54 -13.78% 28673.58 29061.47 23856.87
Jun 12, 2022 28673.58 -691.99 -2.36% 29365.57 29578.79 28657.29
Jun 10, 2022 33430.44 -1727.10 -4.91% 35157.54 35407.91 32995.55
Jun 9, 2022 35157.54 97.12 0.28% 35060.42 35779.62 34773.29
Jun 8, 2022 35060.06 -433.59 -1.22% 35493.65 35956.82 34616.61
Jun 7, 2022 35493.65 -868.94 -2.39% 36362.59 36598.21 33731.81
Jun 6, 2022 36362.58 1103.54 3.13% 35259.04 37394.87 35231.12
Jun 5, 2022 35259.12 23.07 0.07% 35236.05 35581.81 35198.54