ETH/NOK
Bán 18494.71
Chênh lệch Chênh lệch10.86
Mua 18505.57
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

ETH/NOK lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Aug 12, 2022 18494.71 587.61 3.28% 17907.10 18523.35 17697.56
Aug 11, 2022 17907.10 278.12 1.58% 17628.98 18360.77 17588.05
Aug 10, 2022 17628.98 1059.99 6.40% 16568.99 17909.34 16130.12
Aug 9, 2022 16569.13 -721.89 -4.17% 17291.02 17418.61 16181.71
Aug 8, 2022 17290.93 611.51 3.67% 16679.42 17750.14 16586.53
Aug 7, 2022 16679.02 -185.46 -1.10% 16864.48 16924.93 16588.03
Aug 5, 2022 16450.50 810.35 5.18% 15640.15 16821.89 15615.71
Aug 4, 2022 15640.15 -83.01 -0.53% 15723.16 16132.08 15378.02
Aug 3, 2022 15723.42 -223.12 -1.40% 15946.54 16307.02 15557.92
Aug 2, 2022 15946.54 238.76 1.52% 15707.78 16310.31 15106.90
Aug 1, 2022 15707.78 -552.19 -3.40% 16259.97 16471.26 15475.68
Jul 31, 2022 16261.15 -335.38 -2.02% 16596.53 16629.79 16118.20
Jul 29, 2022 16779.49 -0.75 -0.00% 16780.24 16974.63 16088.78
Jul 28, 2022 16780.24 854.54 5.37% 15925.70 17336.08 15565.79
Jul 27, 2022 15925.79 1594.40 11.13% 14331.39 15988.24 14008.18
Jul 26, 2022 14331.40 181.18 1.28% 14150.22 14364.97 13433.07
Jul 25, 2022 14150.22 -1704.81 -10.75% 15855.03 15972.36 14115.90
Jul 24, 2022 15855.13 -104.05 -0.65% 15959.18 16462.26 15735.44
Jul 22, 2022 15244.41 -419.81 -2.68% 15664.22 16432.96 15033.07
Jul 21, 2022 15664.38 498.81 3.29% 15165.57 15950.56 14559.14