ETH/PKR
Bán 429056.73
Chênh lệch Chênh lệch10816.24
Mua 439872.97
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

ETH/PKR lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Aug 13, 2022 429056.73 4109.77 0.97% 424946.96 430640.06 422282.78
Aug 12, 2022 425128.77 17234.28 4.23% 407894.49 425891.94 395248.19
Aug 11, 2022 407961.52 2276.81 0.56% 405684.71 419583.44 402278.13
Aug 10, 2022 405121.75 27702.60 7.34% 377419.15 417381.04 364178.35
Aug 9, 2022 377338.77 -16382.41 -4.16% 393721.18 396286.57 370483.24
Aug 8, 2022 393093.55 14513.39 3.83% 378580.16 401909.96 378283.50
Aug 7, 2022 376411.48 -5145.41 -1.35% 381556.89 381808.45 374409.49
Aug 6, 2022 384334.60 -124.45 -0.03% 384459.05 386979.61 382724.00
Aug 5, 2022 384493.97 26080.15 7.28% 358413.82 384499.28 357891.34
Aug 4, 2022 358744.25 -6539.12 -1.79% 365283.37 374488.68 350242.55
Aug 3, 2022 365640.32 -18273.91 -4.76% 383914.23 385827.93 363080.63
Aug 2, 2022 384242.09 -1534.12 -0.40% 385776.21 395124.63 367508.24
Aug 1, 2022 386585.32 -14299.77 -3.57% 400885.09 401798.12 380091.67
Jul 31, 2022 398262.79 -1061.46 -0.27% 399324.25 401161.07 397394.21
Jul 30, 2022 404847.91 -3118.74 -0.76% 407966.65 411169.21 400024.93
Jul 29, 2022 408102.00 -728.16 -0.18% 408830.16 418287.08 391526.46
Jul 28, 2022 409017.27 28242.19 7.42% 380775.08 422128.37 373599.36
Jul 27, 2022 381617.22 48627.52 14.60% 332989.70 382289.36 326423.06
Jul 26, 2022 331486.34 4480.77 1.37% 327005.57 331676.23 311885.13
Jul 25, 2022 328671.60 -11912.17 -3.50% 340583.77 351984.77 326228.65