ETH/PHP
Bán 110121.84
Chênh lệch Chênh lệch85.65
Mua 110207.49
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

ETH/PHP lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Aug 13, 2022 110121.84 1054.45 0.97% 109067.39 110528.11 108383.22
Aug 12, 2022 109113.70 4906.10 4.71% 104207.60 109309.60 103166.12
Aug 11, 2022 104219.76 1519.78 1.48% 102699.98 107253.24 102569.95
Aug 10, 2022 102557.60 7887.00 8.33% 94670.60 104337.29 92174.01
Aug 9, 2022 94650.39 -3746.65 -3.81% 98397.04 99519.10 92800.89
Aug 8, 2022 98238.18 3212.62 3.38% 95025.56 100649.19 94976.35
Aug 7, 2022 94431.89 -1291.07 -1.35% 95722.96 95785.99 93929.68
Aug 6, 2022 96419.66 -31.36 -0.03% 96451.02 97083.18 96015.62
Aug 5, 2022 96459.74 7166.15 8.03% 89293.59 96461.08 88997.78
Aug 4, 2022 89375.93 -815.50 -0.90% 90191.43 92618.18 87817.69
Aug 3, 2022 90279.54 -315.05 -0.35% 90594.59 93788.40 88360.84
Aug 2, 2022 90671.93 434.57 0.48% 90237.36 93010.23 86757.72
Aug 1, 2022 90509.34 -3118.40 -3.33% 93627.74 94054.38 88988.62
Jul 31, 2022 92997.40 -253.76 -0.27% 93251.16 93674.32 92794.58
Jul 30, 2022 94535.10 -728.35 -0.76% 95263.45 96011.08 93408.93
Jul 29, 2022 95295.06 -936.55 -0.97% 96231.61 97673.10 91656.17
Jul 28, 2022 96269.22 5414.74 5.96% 90854.48 99462.06 89252.15
Jul 27, 2022 91061.97 10737.92 13.37% 80324.05 91222.45 78981.54
Jul 26, 2022 79961.43 -322.93 -0.40% 80284.36 80767.38 75212.67
Jul 25, 2022 80693.31 -4240.31 -4.99% 84933.62 86545.37 80093.52