ETH/ZAR
Bán 23877.06
Chênh lệch Chênh lệch19.77
Mua 23896.83
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

ETH/ZAR lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Oct 5, 2022 23885.74 -72.32 -0.30% 23958.06 24035.79 23839.19
Oct 4, 2022 23958.10 389.55 1.65% 23568.55 24124.23 23518.49
Oct 3, 2022 23566.27 539.09 2.34% 23027.18 23753.55 22819.80
Oct 2, 2022 23027.58 -427.86 -1.82% 23455.44 23522.18 22932.96
Sep 30, 2022 24074.22 74.90 0.31% 23999.32 24656.00 23674.60
Sep 29, 2022 23999.32 162.56 0.68% 23836.76 24233.28 23309.68
Sep 28, 2022 23836.63 -50.58 -0.21% 23887.21 24133.33 22829.95
Sep 27, 2022 23884.17 -226.67 -0.94% 24110.84 25043.27 23552.41
Sep 26, 2022 24111.29 911.55 3.93% 23199.74 24186.68 23011.09
Sep 25, 2022 23199.87 50.17 0.22% 23149.70 23330.88 22770.40
Sep 14, 2022 28079.45 636.97 2.32% 27442.48 28229.25 27085.87
Sep 13, 2022 27441.76 -1894.67 -6.46% 29336.43 29847.33 27235.63
Sep 12, 2022 29337.03 -1129.82 -3.71% 30466.85 30782.26 28965.73
Sep 11, 2022 30466.94 184.89 0.61% 30282.05 30497.36 29735.84
Sep 9, 2022 29776.12 1182.27 4.13% 28593.85 30114.13 28442.64
Sep 8, 2022 28594.16 458.14 1.63% 28136.02 29071.94 27623.90
Sep 7, 2022 28135.20 1171.21 4.34% 26963.99 28512.48 25877.49
Sep 6, 2022 26964.46 -784.49 -2.83% 27748.95 29035.06 26912.88
Sep 5, 2022 27748.95 426.59 1.56% 27322.36 27912.67 26898.74
Sep 4, 2022 27322.21 279.87 1.03% 27042.34 27326.25 26969.48