ETH/SEK
Bán 18128.40
Chênh lệch Chênh lệch14.19
Mua 18142.59
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

ETH/SEK lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
May 26, 2022 19121.73 0.06 0.00% 19121.67 19307.76 19018.12
May 25, 2022 19121.54 -157.39 -0.82% 19278.93 19736.42 19086.73
May 24, 2022 19278.78 -69.15 -0.36% 19347.93 19588.98 18716.17
May 23, 2022 19347.79 -911.68 -4.50% 20259.47 20525.05 19207.29
May 22, 2022 20259.45 352.53 1.77% 19906.92 20386.52 19889.14
May 20, 2022 19426.51 -586.80 -2.93% 20013.31 20433.62 19139.14
May 19, 2022 20013.31 818.29 4.26% 19195.02 20165.24 19034.24
May 18, 2022 19193.75 -1518.53 -7.33% 20712.28 20880.88 19136.56
May 17, 2022 20712.22 410.51 2.02% 20301.71 21006.62 19941.83
May 16, 2022 20301.71 -1260.75 -5.85% 21562.46 21563.27 19909.04
May 15, 2022 21562.21 185.19 0.87% 21377.02 21705.69 21376.84
May 13, 2022 20496.11 707.32 3.57% 19788.79 21603.59 19625.43
May 12, 2022 19788.36 -1086.21 -5.20% 20874.57 21970.18 17512.98
May 11, 2022 20874.57 -2693.25 -11.43% 23567.82 24451.61 20104.73
May 10, 2022 23565.43 1098.40 4.89% 22467.03 24656.02 22213.03
May 9, 2022 22467.03 -2630.82 -10.48% 25097.85 25260.44 22447.60
May 8, 2022 25097.85 -108.38 -0.43% 25206.23 25373.31 24987.13
May 6, 2022 26843.74 -469.55 -1.72% 27313.29 27486.68 26101.96
May 5, 2022 27312.94 -1311.79 -4.58% 28624.73 28876.37 26804.38
May 4, 2022 28624.59 1203.80 4.39% 27420.79 28929.00 27314.75