ETH/SEK
Bán 14923.88
Chênh lệch Chênh lệch7.99
Mua 14931.87
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

ETH/SEK lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Oct 6, 2022 15033.43 249.81 1.69% 14783.62 15115.74 14779.81
Oct 5, 2022 14783.56 14.78 0.10% 14768.78 14923.13 14440.36
Oct 4, 2022 14768.26 210.25 1.44% 14558.01 14836.27 14537.68
Oct 3, 2022 14557.52 388.36 2.74% 14169.16 14660.59 14047.54
Oct 2, 2022 14165.16 -258.05 -1.79% 14423.21 14476.38 14106.86
Sep 30, 2022 14773.31 -102.13 -0.69% 14875.44 15216.09 14696.62
Sep 29, 2022 14873.93 -125.39 -0.84% 14999.32 15201.38 14497.56
Sep 28, 2022 14999.08 -85.08 -0.56% 15084.16 15222.13 14399.64
Sep 27, 2022 15084.16 -48.38 -0.32% 15132.54 15800.65 14853.86
Sep 26, 2022 15133.12 513.94 3.52% 14619.18 15187.43 14531.80
Sep 25, 2022 14619.18 57.31 0.39% 14561.87 14684.54 14253.71
Aug 26, 2022 17639.75 -307.70 -1.71% 17947.45 17960.34 17166.83
Aug 25, 2022 17947.45 379.85 2.16% 17567.60 18157.91 17552.21
Aug 24, 2022 17567.52 -133.29 -0.75% 17700.81 17940.90 17100.78
Aug 23, 2022 17700.31 307.81 1.77% 17392.50 17764.56 16801.38
Aug 22, 2022 17392.79 263.68 1.54% 17129.11 17422.18 16271.22
Aug 21, 2022 17129.24 68.12 0.40% 17061.12 17299.53 16673.90
Aug 19, 2022 17828.89 -1568.06 -8.08% 19396.95 19416.31 17724.29
Aug 18, 2022 19396.95 344.78 1.81% 19052.17 19736.14 18913.75
Aug 17, 2022 19052.17 -345.51 -1.78% 19397.68 20218.93 18934.04