ETH/CHF
Bán 1331.06
Chênh lệch Chênh lệch1.13
Mua 1332.19
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

ETH/CHF lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Oct 4, 2022 1317.80 4.09 0.31% 1313.71 1319.94 1308.94
Oct 3, 2022 1313.70 55.72 4.43% 1257.98 1321.52 1247.50
Oct 2, 2022 1257.92 -23.07 -1.80% 1280.99 1285.56 1252.80
Sep 30, 2022 1313.11 10.84 0.83% 1302.27 1349.04 1289.33
Sep 29, 2022 1302.27 -4.55 -0.35% 1306.82 1321.11 1265.24
Sep 28, 2022 1306.81 -10.03 -0.76% 1316.84 1329.23 1246.96
Sep 27, 2022 1316.84 -9.04 -0.68% 1325.88 1382.23 1293.61
Sep 26, 2022 1325.93 54.46 4.28% 1271.47 1330.30 1261.72
Sep 25, 2022 1271.47 3.69 0.29% 1267.78 1276.43 1248.04
Sep 14, 2022 1549.76 37.58 2.49% 1512.18 1558.22 1493.91
Sep 13, 2022 1512.18 -123.60 -7.56% 1635.78 1678.09 1501.40
Sep 12, 2022 1635.76 -58.82 -3.47% 1694.58 1708.84 1612.02
Sep 11, 2022 1694.58 6.01 0.36% 1688.57 1695.53 1651.61
Sep 9, 2022 1653.04 68.87 4.35% 1584.17 1671.95 1577.55
Sep 8, 2022 1584.15 -7.85 -0.49% 1592.00 1612.13 1555.70
Sep 7, 2022 1592.01 57.49 3.75% 1534.52 1616.36 1469.49
Sep 6, 2022 1534.55 -47.99 -3.03% 1582.54 1654.80 1532.27
Sep 5, 2022 1582.54 30.08 1.94% 1552.46 1592.99 1528.87
Sep 4, 2022 1552.48 11.73 0.76% 1540.75 1553.35 1536.95
Sep 2, 2022 1538.60 -16.86 -1.08% 1555.46 1616.05 1518.10