ETH/CHF
Bán 1881.56
Chênh lệch Chênh lệch4.50
Mua 1886.06
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

ETH/CHF lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
May 25, 2022 1930.55 32.24 1.70% 1898.31 1942.07 1892.49
May 24, 2022 1898.32 -4.64 -0.24% 1902.96 1923.66 1832.90
May 23, 2022 1902.96 -86.62 -4.35% 1989.58 2018.49 1888.88
May 22, 2022 1989.64 38.49 1.97% 1951.15 2000.24 1950.92
May 20, 2022 1903.80 -57.38 -2.93% 1961.18 2000.97 1871.64
May 19, 2022 1961.18 74.14 3.93% 1887.04 1981.73 1867.31
May 18, 2022 1887.03 -187.82 -9.05% 2074.85 2092.67 1881.27
May 17, 2022 2074.85 51.55 2.55% 2023.30 2105.24 1996.20
May 16, 2022 2023.30 -113.82 -5.33% 2137.12 2138.62 1983.30
May 13, 2022 2043.87 87.89 4.49% 1955.98 2146.06 1940.42
May 12, 2022 1955.98 -104.86 -5.09% 2060.84 2167.17 1720.72
May 11, 2022 2060.84 -270.27 -11.59% 2331.11 2424.57 1986.09
May 10, 2022 2331.11 119.20 5.39% 2211.91 2434.15 2183.60
May 9, 2022 2212.20 -278.37 -11.18% 2490.57 2503.41 2208.76
May 8, 2022 2490.56 -15.82 -0.63% 2506.38 2523.92 2480.42
May 6, 2022 2673.49 -32.27 -1.19% 2705.76 2722.24 2599.77
May 5, 2022 2705.73 -155.74 -5.44% 2861.47 2879.05 2656.11
May 4, 2022 2861.40 140.11 5.15% 2721.29 2888.20 2711.47
May 3, 2022 2721.28 -70.64 -2.53% 2791.92 2796.27 2696.44
May 2, 2022 2791.92 39.93 1.45% 2751.99 2815.35 2712.97