ETH/TRY
Bán 34661.27
Chênh lệch Chênh lệch27.86
Mua 34689.13
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

ETH/TRY lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Aug 12, 2022 34661.27 998.36 2.97% 33662.91 34725.30 33261.31
Aug 11, 2022 33662.91 636.97 1.93% 33025.94 34799.96 32975.18
Aug 10, 2022 33025.94 2653.48 8.74% 30372.46 33483.14 29535.20
Aug 9, 2022 30372.73 -1416.92 -4.46% 31789.65 32150.45 29920.57
Aug 8, 2022 31789.47 1428.81 4.71% 30360.66 32592.38 30254.60
Aug 7, 2022 30359.91 -333.12 -1.09% 30693.03 30854.34 30171.50
Aug 5, 2022 30090.99 1326.65 4.61% 28764.34 30978.53 28727.03
Aug 4, 2022 28764.34 -177.19 -0.61% 28941.53 29805.86 28244.43
Aug 3, 2022 28941.53 -255.61 -0.88% 29197.14 30216.18 28528.37
Aug 2, 2022 29201.79 161.31 0.56% 29040.48 30070.44 27958.01
Aug 1, 2022 29117.58 -856.50 -2.86% 29974.08 30566.52 28629.31
Jul 31, 2022 29973.68 -800.57 -2.60% 30774.25 30829.56 29791.31
Jul 29, 2022 30962.32 24.14 0.08% 30938.18 31363.37 29679.60
Jul 28, 2022 30938.18 1750.89 6.00% 29187.29 31890.19 28607.85
Jul 27, 2022 29198.33 3340.76 12.92% 25857.57 29225.10 25348.62
Jul 26, 2022 25857.57 308.58 1.21% 25548.99 25918.87 24210.64
Jul 25, 2022 25548.99 -2724.89 -9.64% 28273.88 28472.49 25492.72
Jul 24, 2022 28274.05 -265.86 -0.93% 28539.91 29435.69 28148.85
Jul 22, 2022 27026.56 -842.07 -3.02% 27868.63 29207.90 26791.42
Jul 21, 2022 27869.02 1147.01 4.29% 26722.01 28382.50 25719.87