ETH/JPY
Bán 257730.34
Chênh lệch Chênh lệch367.31
Mua 258097.65
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

ETH/JPY lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Aug 12, 2022 257730.34 7564.04 3.02% 250166.30 258506.24 247557.24
Aug 11, 2022 250166.30 3966.53 1.61% 246199.77 255769.23 245580.52
Aug 10, 2022 246199.77 15960.34 6.93% 230239.43 250246.63 224197.54
Aug 9, 2022 230239.43 -9387.71 -3.92% 239627.14 241462.19 225210.00
Aug 8, 2022 239625.79 9994.58 4.35% 229631.21 244761.63 228925.88
Aug 7, 2022 229630.37 -3071.87 -1.32% 232702.24 233427.66 228435.42
Aug 5, 2022 226636.33 13386.90 6.28% 213249.43 232169.69 213159.10
Aug 4, 2022 213249.43 -3522.35 -1.62% 216771.78 222301.10 210372.00
Aug 3, 2022 216772.59 -706.85 -0.33% 217479.44 224902.79 212718.61
Aug 2, 2022 217476.99 3215.50 1.50% 214261.49 221952.27 204272.52
Aug 1, 2022 214260.68 -9686.55 -4.33% 223947.23 225775.71 211527.96
Jul 31, 2022 223947.23 -5421.82 -2.36% 229369.05 229833.99 222269.77
Jul 29, 2022 230863.74 -949.70 -0.41% 231813.44 233749.04 222064.34
Jul 28, 2022 231813.44 9011.94 4.04% 222801.50 239343.35 216099.96
Jul 27, 2022 222799.87 24253.34 12.22% 198546.53 223805.60 194566.29
Jul 26, 2022 198545.08 2226.78 1.13% 196318.30 199024.65 185563.69
Jul 25, 2022 196316.87 -21458.05 -9.85% 217774.92 219637.29 195850.06
Jul 24, 2022 217774.92 -2005.00 -0.91% 219779.92 226411.03 216657.36
Jul 22, 2022 208176.26 -7765.34 -3.60% 215941.60 226062.68 206540.57
Jul 21, 2022 215939.25 5338.66 2.53% 210600.59 220378.97 202505.57