ETH/AUD
Bán 2536.60
Chênh lệch Chênh lệch1.15
Mua 2537.75
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

ETH/AUD lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Aug 8, 2022 2468.69 5.93 0.24% 2462.76 2488.47 2448.78
Aug 7, 2022 2462.73 -30.38 -1.22% 2493.11 2501.73 2448.76
Aug 5, 2022 2428.12 117.83 5.10% 2310.29 2487.02 2307.50
Aug 4, 2022 2310.30 -22.73 -0.97% 2333.03 2388.33 2269.51
Aug 3, 2022 2333.03 -33.89 -1.43% 2366.92 2424.51 2306.84
Aug 2, 2022 2366.91 45.74 1.97% 2321.17 2412.74 2238.58
Aug 1, 2022 2321.28 -87.47 -3.63% 2408.75 2440.37 2286.30
Jul 31, 2022 2408.75 -52.13 -2.12% 2460.88 2467.84 2388.94
Jul 29, 2022 2476.71 11.94 0.48% 2464.77 2509.55 2383.56
Jul 28, 2022 2464.77 124.47 5.32% 2340.30 2550.33 2291.19
Jul 27, 2022 2340.32 253.25 12.13% 2087.07 2347.96 2052.83
Jul 26, 2022 2087.07 16.49 0.80% 2070.58 2091.64 1956.46
Jul 25, 2022 2070.58 -242.96 -10.50% 2313.54 2327.14 2065.96
Jul 24, 2022 2313.55 -15.43 -0.66% 2328.98 2403.04 2298.48
Jul 22, 2022 2201.67 -73.98 -3.25% 2275.65 2376.65 2192.22
Jul 21, 2022 2275.65 65.52 2.96% 2210.13 2316.21 2124.76
Jul 20, 2022 2210.12 -26.35 -1.18% 2236.47 2343.20 2160.36
Jul 19, 2022 2236.49 -86.33 -3.72% 2322.82 2386.16 2183.16
Jul 18, 2022 2322.82 359.36 18.30% 1963.46 2341.56 1960.46
Jul 17, 2022 1963.45 -22.43 -1.13% 1985.88 2021.79 1959.32