ETC/BTC
Bán 0.0007770
Chênh lệch Chênh lệch0.0000050
Mua 0.0007820
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

ETC/BTC lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Jun 28, 2022 0.0007760 -0.0000200 -2.51% 0.0007960 0.0008019 0.0007670
Jun 27, 2022 0.0007950 0.0000050 0.63% 0.0007900 0.0008269 0.0007750
Jun 26, 2022 0.0007900 0.0000220 2.86% 0.0007680 0.0008289 0.0007551
Jun 25, 2022 0.0007680 -0.0000030 -0.39% 0.0007710 0.0007790 0.0007521
Jun 24, 2022 0.0007700 0.0000179 2.38% 0.0007521 0.0007880 0.0007521
Jun 23, 2022 0.0007521 -0.0000050 -0.66% 0.0007571 0.0007680 0.0007471
Jun 22, 2022 0.0007580 -0.0000180 -2.32% 0.0007760 0.0007770 0.0007491
Jun 21, 2022 0.0007760 -0.0000100 -1.27% 0.0007860 0.0007950 0.0007620
Jun 20, 2022 0.0007870 0.0000419 5.62% 0.0007451 0.0008149 0.0007351
Jun 19, 2022 0.0007441 0.0000260 3.62% 0.0007181 0.0007551 0.0007162
Jun 18, 2022 0.0007181 0.0000199 2.85% 0.0006982 0.0007281 0.0006862
Jun 17, 2022 0.0006992 0.0000249 3.69% 0.0006743 0.0007032 0.0006733
Jun 16, 2022 0.0006753 -0.0000249 -3.56% 0.0007002 0.0007042 0.0006643
Jun 15, 2022 0.0007002 0.0000439 6.69% 0.0006563 0.0007052 0.0006364
Jun 14, 2022 0.0006553 0.0000150 2.34% 0.0006403 0.0006603 0.0006204
Jun 13, 2022 0.0006393 0.0000199 3.21% 0.0006194 0.0006443 0.0005785
Jun 12, 2022 0.0006204 -0.0000189 -2.96% 0.0006393 0.0006423 0.0006134
Jun 11, 2022 0.0006383 -0.0000459 -6.71% 0.0006842 0.0006922 0.0006294
Jun 10, 2022 0.0006852 -0.0000160 -2.28% 0.0007012 0.0007102 0.0006792
Jun 9, 2022 0.0007012 0.0000000 0.00% 0.0007012 0.0007072 0.0006972