ETH/CZK
Bán 45839.84
Chênh lệch Chênh lệch32.56
Mua 45872.40
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

ETH/CZK lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Aug 12, 2022 45839.84 1496.04 3.37% 44343.80 45992.41 43833.11
Aug 11, 2022 44345.58 545.47 1.25% 43800.11 45565.31 43733.46
Aug 10, 2022 43800.11 2924.19 7.15% 40875.92 44466.04 39795.69
Aug 9, 2022 40876.28 -1779.23 -4.17% 42655.51 43019.58 39971.37
Aug 8, 2022 42655.51 1711.71 4.18% 40943.80 43629.45 40772.54
Aug 7, 2022 40943.80 -454.34 -1.10% 41398.14 41609.19 40719.67
Aug 5, 2022 40433.87 1879.29 4.87% 38554.58 41424.36 38511.21
Aug 4, 2022 38554.58 -709.23 -1.81% 39263.81 40289.65 37929.46
Aug 3, 2022 39263.89 -301.29 -0.76% 39565.18 40706.77 38582.27
Aug 2, 2022 39567.00 454.48 1.16% 39112.52 40533.33 37544.45
Aug 1, 2022 39111.54 -1326.05 -3.28% 40437.59 40970.39 38558.11
Jul 31, 2022 40454.47 -933.59 -2.26% 41388.06 41476.74 40143.98
Jul 29, 2022 41727.83 184.13 0.44% 41543.70 42230.10 40068.92
Jul 28, 2022 41543.74 2201.91 5.60% 39341.83 43001.22 38634.73
Jul 27, 2022 39342.07 4159.93 11.82% 35182.14 39507.60 34441.82
Jul 26, 2022 35183.05 614.63 1.78% 34568.42 35264.85 32973.14
Jul 25, 2022 34568.42 -3846.89 -10.01% 38415.31 38706.51 34489.67
Jul 24, 2022 38415.55 -328.46 -0.85% 38744.01 39934.49 38146.26
Jul 22, 2022 36707.61 -1084.00 -2.87% 37791.61 39707.54 36541.85
Jul 21, 2022 37792.15 1131.32 3.09% 36660.83 38463.81 35196.46