ETH/NZD
Bán 2999.23
Chênh lệch Chênh lệch2.55
Mua 3001.78
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

ETH/NZD lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Aug 12, 2022 2999.23 75.59 2.59% 2923.64 3000.31 2885.82
Aug 11, 2022 2923.69 29.79 1.03% 2893.90 3004.20 2887.08
Aug 10, 2022 2893.90 184.47 6.81% 2709.43 2941.27 2640.38
Aug 9, 2022 2709.45 -115.77 -4.10% 2825.22 2851.82 2655.60
Aug 8, 2022 2825.31 100.70 3.70% 2724.61 2883.68 2712.32
Aug 7, 2022 2724.61 -29.85 -1.08% 2754.46 2757.49 2709.88
Aug 5, 2022 2691.68 138.03 5.41% 2553.65 2749.94 2549.98
Aug 4, 2022 2553.65 -28.87 -1.12% 2582.52 2641.25 2510.90
Aug 3, 2022 2582.50 -39.40 -1.50% 2621.90 2686.50 2557.13
Aug 2, 2022 2621.82 47.10 1.83% 2574.72 2666.90 2476.66
Aug 1, 2022 2574.80 -99.78 -3.73% 2674.58 2708.98 2537.02
Jul 31, 2022 2674.58 -62.93 -2.30% 2737.51 2740.15 2653.25
Jul 29, 2022 2752.36 12.08 0.44% 2740.28 2790.87 2650.89
Jul 28, 2022 2740.28 125.18 4.79% 2615.10 2832.17 2549.10
Jul 27, 2022 2615.12 292.07 12.57% 2323.05 2623.46 2280.74
Jul 26, 2022 2323.07 23.17 1.01% 2299.90 2328.37 2177.82
Jul 25, 2022 2299.90 -262.66 -10.25% 2562.56 2579.39 2294.45
Jul 24, 2022 2562.57 -7.76 -0.30% 2570.33 2663.35 2547.28
Jul 22, 2022 2440.54 -82.50 -3.27% 2523.04 2636.31 2427.61
Jul 21, 2022 2523.02 77.78 3.18% 2445.24 2569.10 2352.41