ETH/GBP
Bán 1404.84
Chênh lệch Chênh lệch0.71
Mua 1405.55
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

ETH/GBP lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
May 27, 2022 1384.76 -33.55 -2.37% 1418.31 1430.35 1365.01
May 26, 2022 1418.27 -123.22 -7.99% 1541.49 1557.00 1383.69
May 25, 2022 1541.50 -34.49 -2.19% 1575.99 1609.99 1540.34
May 24, 2022 1575.99 8.15 0.52% 1567.84 1585.15 1527.05
May 23, 2022 1567.85 -64.02 -3.92% 1631.87 1658.65 1555.40
May 22, 2022 1631.86 26.13 1.63% 1605.73 1641.13 1605.26
May 20, 2022 1569.26 -49.14 -3.04% 1618.40 1652.17 1539.40
May 19, 2022 1618.40 70.01 4.52% 1548.39 1627.95 1539.09
May 18, 2022 1548.37 -123.76 -7.40% 1672.13 1686.63 1543.76
May 17, 2022 1672.13 34.01 2.08% 1638.12 1700.66 1609.85
May 16, 2022 1638.12 -109.57 -6.27% 1747.69 1747.70 1611.31
May 13, 2022 1664.36 66.97 4.19% 1597.39 1755.78 1585.04
May 12, 2022 1597.35 -96.38 -5.69% 1693.73 1781.47 1416.95
May 11, 2022 1693.73 -208.01 -10.94% 1901.74 1983.17 1631.50
May 10, 2022 1901.74 95.97 5.31% 1805.77 1991.51 1784.37
May 9, 2022 1805.77 -237.05 -11.60% 2042.82 2054.22 1803.58
May 8, 2022 2042.82 -17.33 -0.84% 2060.15 2070.29 2033.61
May 6, 2022 2188.04 -33.28 -1.50% 2221.32 2234.30 2135.51
May 5, 2022 2221.30 -108.80 -4.67% 2330.10 2370.06 2178.57
May 4, 2022 2330.11 105.83 4.76% 2224.28 2357.36 2216.26