ETH/SGD
Bán 2439.88
Chênh lệch Chênh lệch1.04
Mua 2440.92
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

ETH/SGD lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Aug 8, 2022 2363.63 14.19 0.60% 2349.44 2375.88 2340.89
Aug 7, 2022 2349.42 -30.00 -1.26% 2379.42 2386.55 2336.57
Aug 5, 2022 2318.39 106.95 4.84% 2211.44 2372.46 2208.89
Aug 4, 2022 2211.44 -23.50 -1.05% 2234.94 2294.15 2176.50
Aug 3, 2022 2234.94 -22.34 -0.99% 2257.28 2322.80 2201.20
Aug 2, 2022 2257.28 12.58 0.56% 2244.70 2313.62 2154.29
Aug 1, 2022 2244.70 -75.81 -3.27% 2320.51 2351.79 2212.21
Jul 31, 2022 2320.51 -55.93 -2.35% 2376.44 2381.78 2303.47
Jul 29, 2022 2389.45 10.14 0.43% 2379.31 2413.82 2290.62
Jul 28, 2022 2379.32 116.88 5.17% 2262.44 2459.29 2207.57
Jul 27, 2022 2262.46 248.55 12.34% 2013.91 2271.25 1973.90
Jul 26, 2022 2013.96 19.25 0.97% 1994.71 2018.70 1885.28
Jul 25, 2022 1994.71 -224.49 -10.12% 2219.20 2234.13 1990.67
Jul 24, 2022 2219.22 -21.48 -0.96% 2240.70 2308.26 2206.54
Jul 22, 2022 2118.52 -70.64 -3.23% 2189.16 2287.66 2106.04
Jul 21, 2022 2189.19 69.75 3.29% 2119.44 2228.83 2039.43
Jul 20, 2022 2119.42 -26.56 -1.24% 2145.98 2253.00 2071.73
Jul 19, 2022 2145.94 -64.21 -2.91% 2210.15 2269.70 2084.89
Jul 18, 2022 2210.15 340.44 18.21% 1869.71 2228.05 1866.35
Jul 17, 2022 1869.70 -17.11 -0.91% 1886.81 1923.42 1866.04