ETH/BYN
Bán 2999.95
Chênh lệch Chênh lệch31.69
Mua 3031.64
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

ETH/BYN lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Jun 27, 2022 3075.80 61.05 2.03% 3014.75 3087.48 3010.27
Jun 26, 2022 3014.80 -123.73 -3.94% 3138.53 3139.58 3008.56
Jun 24, 2022 3067.48 187.56 6.51% 2879.92 3127.92 2845.06
Jun 23, 2022 2879.99 238.67 9.04% 2641.32 2899.72 2631.87
Jun 22, 2022 2641.24 -202.68 -7.13% 2843.92 2846.28 2628.58
Jun 21, 2022 2843.92 -17.13 -0.60% 2861.05 3008.30 2813.67
Jun 20, 2022 2861.05 -5.70 -0.20% 2866.75 2961.39 2675.54
Jun 19, 2022 2866.75 -23.97 -0.83% 2890.72 2920.15 2842.83
Jun 17, 2022 2782.34 60.59 2.23% 2721.75 2843.14 2677.91
Jun 16, 2022 2721.68 -419.70 -13.36% 3141.38 3189.70 2680.55
Jun 15, 2022 3141.36 68.31 2.22% 3073.05 3163.53 2573.38
Jun 14, 2022 3073.05 7.40 0.24% 3065.65 3212.64 2730.40
Jun 13, 2022 3067.19 -572.64 -15.73% 3639.83 3686.63 2961.90
Jun 12, 2022 3639.83 -101.89 -2.72% 3741.72 3771.52 3637.57
Jun 10, 2022 4260.42 -292.90 -6.43% 4553.32 4589.61 4206.37
Jun 9, 2022 4553.32 -65.10 -1.41% 4618.42 4663.82 4531.40
Jun 8, 2022 4618.33 -75.41 -1.61% 4693.74 4751.66 4567.15
Jun 7, 2022 4693.74 -119.47 -2.48% 4813.21 4846.02 4468.75
Jun 6, 2022 4813.21 126.72 2.70% 4686.49 4966.72 4684.35
Jun 5, 2022 4686.22 -6.07 -0.13% 4692.29 4725.19 4678.21