ETH/BTC
Bán 0.06882
Chênh lệch Chênh lệch0.00013
Mua 0.06895

Giá Ethereum to Bitcoin - biểu đồ ETH/BTC

ETH/BTC 0.06895
ETH/USD 1324.21 ETH/EUR 1354.30 ETH/TRY 24550.47 ETH/DKK 10078.31 ETH/THB 6255.53 ETH/GBP 1199.02 ETH/AUD 2042.51 ETH/CZK 33322.06 ETH/SGD 1901.03 ETH/SEK 14831.42 ETH/CAD 1814.44 ETH/CHF 1296.95 ETH/RUB 90145.1 ETH/BYN 3302.60 ETH/RON 8078.20 ETH/USDT 1324.54 ETH/MXN 26732.75 ETH/NZD 2324.00 ETH/NOK 14206.08 ETH/ILS 5679.93 ETH/HUF 570484.87 ETH/JPY 191472.24 ETH/ZAR 23866.50 ETH/PKR 311287.98 ETH/INR 108286.86 ETH/PHP 77588.30 ETH/IDR 20268763.12 BTC/ETH 14.6861 BTC/BYN 47941.45 BTC/RON 111572.75 BTC/RUB 1321985.5 BTC/USDT 19232.00 BTC/CRC - BTC/CZK 483636.59 BTC/SGD 27592.11 BTC/SEK 215256.57 BTC/CAD 26336.73 BTC/CHF 18824.02 BTC/AUD 29650.09 BTC/BGN - BTC/GBP 17532.42 BTC/TRY 356327.11 BTC/DKK 146278.28 BTC/THB 248327.55 BTC/EUR 19663.55 BTC/USD 19222.20 BTC/ZAR 346398.50 BTC/HUF 8280019.88 BTC/ILS 78446.72 BTC/NZD 33732.89 BTC/NOK 206187.17 BTC/MXN 388026.20 BTC/INR 1571681.08 BTC/IDR 294181874.55 BTC/PKR 4517984.13 BTC/PHP 1126120.52 BNB/BTC 0.014706 BCH/BTC 0.00603 BAL/BTC 0.000274 BTG/BTC 0.0010634 BTS/BTC 0.00000058 CRV/BTC 0.00004754 CAKE/BTC 0.0002568 QTUM/BTC 0.00014706 ADA/BTC 0.00002257 STEEM/BTC 0.00001167 TRX/BTC 0.00000315 ETC/BTC 0.0014300 EOS/BTC 0.00006252 SHIB/BTC 0.000000000579 STORJ/BTC 0.00002388 XRP/BTC 0.00002271 XEM/BTC 0.00000215 NEO/BTC 0.000452 LTC/BTC 0.00278 MKR/BTC 0.03797 DOGE/BTC 0.00000313 HOT/BTC 0.00000010 ENJ/BTC 0.00002382 REN/BTC 0.00000597 GRT/BTC 0.00000535 CHZ/BTC 0.00001230 1INCH/BTC 0.00003037 SRM/BTC 0.00003969 LRC/BTC 0.00001561 renBTC/BTC 1.0091 JASMY/BTC 0.00000044 RSR/BTC 0.00000045 INJ/BTC 0.00008786 CVC/BTC 0.00000670 COTI/BTC 0.00000552 MATIC/BTC 0.0000393592
Bán 0.06882
Chênh lệch Chênh lệch0.00013
Mua 0.06895
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

ETH/BTC lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Sep 29, 2022 0.06874 -0.00003 -0.04% 0.06877 0.06902 0.06836
Sep 28, 2022 0.06876 -0.00077 -1.11% 0.06953 0.06983 0.06740
Sep 27, 2022 0.06954 0.00013 0.19% 0.06941 0.06992 0.06810
Sep 26, 2022 0.06942 0.00065 0.95% 0.06877 0.06962 0.06813
Sep 25, 2022 0.06877 -0.00078 -1.12% 0.06955 0.06983 0.06780
Sep 24, 2022 0.06956 0.00082 1.19% 0.06874 0.07046 0.06850
Sep 23, 2022 0.06873 0.00043 0.63% 0.06830 0.06994 0.06785
Sep 22, 2022 0.06737 -0.00003 -0.04% 0.06740 0.06907 0.06651
Sep 21, 2022 0.06740 -0.00262 -3.74% 0.07002 0.07118 0.06699
Sep 20, 2022 0.07002 -0.00031 -0.44% 0.07033 0.07170 0.06953
Sep 19, 2022 0.07034 0.00168 2.45% 0.06866 0.07084 0.06815
Sep 18, 2022 0.06866 -0.00432 -5.92% 0.07298 0.07301 0.06799
Sep 17, 2022 0.07297 0.00061 0.84% 0.07236 0.07339 0.07123
Sep 16, 2022 0.07235 -0.00231 -3.09% 0.07466 0.07488 0.07216
Sep 15, 2022 0.07467 -0.00628 -7.76% 0.08095 0.08155 0.07416
Sep 14, 2022 0.08095 0.00296 3.80% 0.07799 0.08099 0.07732
Sep 13, 2022 0.07798 0.00138 1.80% 0.07660 0.07986 0.07499
Sep 12, 2022 0.07658 -0.00427 -5.28% 0.08085 0.08089 0.07623
Sep 11, 2022 0.08084 -0.00105 -1.28% 0.08189 0.08222 0.07977
Sep 10, 2022 0.08189 0.00151 1.88% 0.08038 0.08211 0.08013